Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020

Chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới phải đảm bảo tính gương mẫu, việc chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị
(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 9/11, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ TP quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Công tác nhân sự phải đảm bảo công tâm, khách quan

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, thời gian diễn ra Đại hội đảng viên hoặc Đại hội Đại biểu cơ sở bắt đầu từ 15/3/2020, hoàn thành trước ngày 31/5/2020. Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở bắt đầu từ tháng 6/2020, hoàn thành trước 31/8/2020. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với Đảng bộ cơ sở phải hoàn thành trước 1/3/2020 và đối với Đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành trước ngày 1/5/2020.

Trên cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm; tình hình đoàn kết nội bộ của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy; chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đảng; tính chất đặc thù của đơn vị; năng lực điều hành của thường trực cấp ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chọn một số đơn vị tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội diện rộng. Đó là 6 đơn vị, gồm: Đảng bộ Quận 3, Đảng bộ quận Thủ Đức, Đảng bộ huyện Nhà Bè, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn. Kế hoạch cũng nêu rõ, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm có kế hoạch chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự, công tác tổ chức đại hội;…

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở tại Đảng bộ TP, đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu cần chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ khoa học, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ công nhân để bầu vào cấp ủy. Công tác nhân sự cấp ủy và bầu cử phải đảm bảo công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự và nghiêm cấm vận động trong công tác bầu cử.

Sớm có hướng dẫn cụ thể cho việc đánh giá đảng viên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý các đơn vị tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, từ đây đến cuối năm sẽ rà soát, đánh giá công tác đầu tư công của TP trong 5 năm qua và đánh giá việc giao chỉ tiêu đầu tư công hàng năm cho các quận, huyện; dự kiến tổng mức đầu tư TP trong 5 năm tới. Sau đó TP sẽ làm việc với từng quận, huyện để từ đó có dự kiến ngân sách đầu tư công cho TP và các quận, huyện. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, UBND TP phải khởi động thực hiện song song và đi trước quận, huyện trong thực hiện nội dung này.

Toàn cảnh hội nghị Toàn cảnh hội nghị

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trước đại hội phải có đánh giá được đảng viên. Trong đánh giá đảng viên và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới phải đảm bảo tính gương mẫu, việc chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những yêu cầu của công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Ban Tổ chức Thành ủy nên có hướng dẫn về thời gian hoàn thành việc rà soát nhân sự trước đại hội Đảng các cấp và khẳng định người được giới thiệu tham gia ban chấp hành khóa tới không vi phạm luật pháp. Cùng với đó là rà soát sớm, cố gắng đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ cán bộ tham mưu ban chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt của các đơn vị theo quy định. Yếu tố hàng đầu là chất lượng cán bộ đủ sức lãnh đạo các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, công tác đánh giá cán bộ là việc thường xuyên định kỳ nhưng lâu nay làm chưa thật sự tốt. Việc đánh giá sắp tới là cần cố gắng khắc phục hạn chế này. Ban Tổ chức Thành ủy cần thống kê những trường hợp đang đảm nhiệm nhiều chức vụ và có hướng dẫn từng trường hợp khi đánh giá.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, trong đánh giá cán bộ, đảng viên tại các quận, huyện, các đơn vị ngoài việc đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ chung tại địa phương phải gắn với hiệu quả trong thực hiện đầu tư công; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ đạo của TP. Cụ thể là Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của TPHCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP…

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đã quán triệt Hướng dẫn số 21 - HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cùng với đó, các đại biểu đã được Quán triệt Hướng dẫn số 26 - HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai Hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy về công tác nhân sự cấp ủy và quy trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm để nhân rộng đối với Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã triển khai Hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

S. Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo