Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Chuyển Đảng bộ Học viện Cán bộ TPHCM về trực thuộc Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM

* Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TPHCM chuyển giao 8 tổ chức đảng và đảng viên về Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

(Thanhuytphcm.vn) – Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có văn bản thống nhất chủ trương chuyển Đảng bộ Học viện Cán bộ TPHCM trực thuộc Thành ủy TPHCM về trực thuộc Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu phân công 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phụ trách Học viện Cán bộ TPHCM để đảm bảo sự lãnh đạo kịp thời, sâu sát của Thành ủy đối với đơn vị có chức năng, nhiệm vụ đặc thù của TP.

Đảng bộ Học viện Cán bộ TPHCM hiện có 18 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 237 đảng viên.

* Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có văn bản thống nhất với đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TPHCM về việc chuyển giao 8 tổ chức đảng và đảng viên về Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương).

Theo đó, 8 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TPHCM được chuyển giao về Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, gồm: Đảng bộ Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (27 đảng viên), Đảng bộ Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn (40 đảng viên), Đảng bộ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (43 đảng viên), Đảng bộ Công ty cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam (167 đảng viên), Đảng bộ Công ty cổ phần Phân bón miền Nam (80 đảng viên), Đảng bộ Công ty cổ phần Pin - Ắc quy miền Nam (65 đảng viên), Đảng bộ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (45 đảng viên), Đảng bộ Công ty cổ phần Bột giặt LIX (54 đảng viên).

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho biết, ngay sau khi Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có văn bản đồng ý, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TPHCM thực hiện các quy trình, thủ tục chuyển giao 8 tổ chức đảng và đảng viên nói trên về Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo quy định.

Phạm Minh Triết


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo