Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Con người và chi bộ cơ sở là hạt nhân trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Đồng chí Lê Hồng Sơn phát biểu tại chương trình

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 25/10, Cụm thi đua 1 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Giải pháp thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Nhiều mô hình, giải pháp thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW

Báo cáo tại chương trình, đồng chí Kiều Ngọc Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức cho biết, Thành phố Thủ Đức đã có nhiều mô hình, giải pháp thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW. Kết quả, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Thành phố Thủ Đức đã có 6 tập thể, 8 cá nhân được khen thưởng cấp TPHCM; 116 gương tập thể và 197 gương cá nhân khen thưởng cấp Thành phố Thủ Đức; 417 gương tập thể, 371 gương cá nhân khen thưởng cấp cơ sở và biểu dương trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị 529 gương tập thể, 1.516 gương cá nhân.

Đồng thời, Thành phố Thủ Đức ra mắt Sách điện tử “Tỏa ngát hương sen - Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016 - 2021” nhằm biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến cũng như giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn về những việc làm cụ thể, cách làm hay, giải pháp sáng tạo của cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Thủ Đức…

Để đáp ứng kịp thời việc chia sẻ, lan tỏa thông tin liên quan đến nội dung học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ thành lập Chuyên trang điện tử “Thành phố Thủ Đức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thường xuyên đăng tải các bài kỷ yếu điện tử, tin, bài, video clip tuyên truyền. Năm 2022, Ban Tuyên giáo ban hành hướng dẫn cho Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố Thủ Đức về việc kể chuyện dưới cờ hàng tuần, lồng ghép giới thiệu các gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác để cán bộ, đảng viên cùng học tập. Đồng thời tham mưu Thành ủy Thủ Đức tổ chức Hội thi tuyên truyền, giới thiệu Gương sáng quanh ta để đẩy mạnh tuyên truyền về các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Đoàn đại biểu Cụm thi đua 1 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chụp hình lưu niệm tại Di tích Đền tưởng niệm Bến Nọc Đoàn đại biểu Cụm thi đua 1 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chụp hình lưu niệm tại Di tích Đền tưởng niệm Bến Nọc

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đơn vị cùng thảo luận về các Giải pháp thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng thời, các đơn vị đã giới thiệu nhiều mô hình, giải pháp thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tại các đơn vị Cụm thi đua số 1 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM trong thời gian qua. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; thực tiễn việc triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các chi, đảng bô cơ sở; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Thủ Đức, Quận 1, 3, 5, 10 và Tân Bình.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Quận 10 trong nhiều năm qua đã được gắn với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp mới. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, ấn phẩm chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người nước ngoài sống trên địa bàn Quận 10.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 đã tập trung tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên không gian mạng, Xây dựng kênh YouTube Cột cờ Thủ Ngữ đẩy mạnh sử dụng video clip để tuyên truyền, quảng bá về Quận 1 trên tất cả các mặt, đồng thời qua đó cũng tuyên truyền sâu rộng hơn về những tư liệu, thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên Trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ, qua đó, đăng tải nhiều video, infografic, bài viết, bài học làm người qua ca dao tục ngữ, về các gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đăng tải các bài viết về không gian văn hóa, về văn hóa, con người TPHCM; đăng tải các câu chuyện kể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền việc xây dựng không gian văn hóa tại TPHCM. Hiện nay, gần 120 trang fanpage của hệ thống chính trị Quận 1 đều xây dựng chuyên mục “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Quận 3 là một trong các địa phương có nhiều thành phần dân tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo, với số lượng đồng bào theo đạo chiếm tỷ lệ hơn 50% dân số. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3 luôn quan tâm lãnh đạo công tác vận động quần chúng có đạo; đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở tôn giáo trên địa bàn bằng nhiều giải pháp thiết thực, đẩy mạnh việc tuyên dương, nhân rộng điển hình trong chức sắc, chức việc tôn giáo, người dân tộc tiêu biểu. Năm 2022, quận phát động việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận, qua đó, giúp lan tỏa trong cộng đồng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội Liên hiệp phụ nữ quận triển khai Kế hoạch xây dựng văn hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chùa ni, dòng tu nữ trên địa bàn quận. Trên địa bàn quận đã ra mắt 2 không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại chùa Liên Quang và nhà dòng Mến Thánh Giá thuộc Giáo xứ Gioan PhaoLo II…

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Đảng viên là nòng cốt để lan toả tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến mọi người dân

Phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hiện xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh. Theo đồng chí, thực hiện nội dung này dựa trên việc thực hiện Kết luận 01- KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ban Tuyên giáo thuộc Cụm thi đua 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 01-KL/TW và nhận thức nghiêm túc về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Hồng Sơn cho rằng, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nghị quyết thực hiện không chỉ trong nhiệm kỳ đại hội mà còn tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đây là đề án lớn, quan trọng, nên thật kỹ trong xây dựng đề án, chương trình hành động, có sự góp ý từ trung ương, chuyên gia.

Qua ý kiến của các đơn vị tại buổi sinh hoạt động, đồng chí Lê Hồng Sơn biểu dương các địa phương đã chủ động xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh và có nhiều mô hình học tập và làm theo Bác. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị cần lấy đảng viên là nòng cốt để lan toả tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến mọi tầng lớp nhân dân, thấm vào suy nghĩ, hành động của từng người dân. Trong đó, xác định con người và chi bộ cơ sở là hạt nhân trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi sinh hoạt chuyên đề Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi sinh hoạt chuyên đề

“Về phương thức tuyên truyền, ngoài không gian mạng, các địa phương, đơn vị cũng cần tập trung lồng ghép việc học Bác vào trong từng đợt sinh hoạt, từng cuộc họp một cách sinh động. Sau buổi sinh hoạt chuyên đề, các đơn vị tiếp tục có nhiều bài viết tuyên truyền về các mô hình lan tỏa cách thực hiện hay của đơn vị trên các trang tin điện tử của cơ sở và Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM để tiếp tục lan tỏa, nhân rộng những cách làm hay, điển hình ở cơ sở.” - Đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị.

Trước đó, đoàn đại biểu Cụm thi đua 1 Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích Đền tưởng niệm Bến Nọc và tham quan tại Công ty TNHH điện tử Samsung Hcmc (TP Thủ Đức).

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo