Thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ: Sách trắng giúp Chính phủ hoạch định chiến lược, chính sách phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp.

(Thanhuytphcm.vn) - "Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019" đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại buổi lễ diễn ra chiều 10/7. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đại diện các bộ, ngành tham dự buổi lễ.

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019 đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 - 2018, gồm 4 phần: Bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2018; Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; Các giải pháp phát triển doanh nghiệp; Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018 (toàn quốc); Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018 (địa phương). Sách trắng cũng tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp tích cực nhất vào phát triển kinh tế của cả nước và các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nội dung “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019” là bức tranh đầy đủ về bối cảnh, tổng quan sự phát triển của tất cả các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam: doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong năm 2018. Cuốn sách cũng đề xuất một số giải pháp và bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp tại nước ta. Thông tin doanh nghiệp cũng được cung cấp và phân tích ở các góc độ khác nhau theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp, theo địa bàn...

Đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp biên soạn, công bố ấn phẩm “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, đây là ấn phẩm quan trọng và cần thiết giúp Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương cũng như các hiệp hội, nhà đầu tư có được thông tin phong phú với độ tin cậy cao để đánh giá sự phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương; từ đó giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành sử dụng Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam hàng năm là nguồn thông tin chủ yếu phục vụ cho việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Đồng thời, đánh giá đúng thực chất những điểm mạnh, điểm yếu trong phát triển doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, đề xuất các giải pháp, chính sách, chiến lược phát triển doanh nghiệp hiệu quả và bền vững. Các địa phương sử dụng Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam hàng năm là nguồn thông tin chủ yếu phục vụ cho việc hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ sử dụng kết quả xếp hạng phát triển doanh nghiệp các địa phương trong Sách trắng doanh nghiệp hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố để đánh giá hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các địa phương. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến và hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để hoàn thiện Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam hàng năm. Bảo đảm Sách trắng doanh nghiệp hàng năm ngày càng phong phú, có chất lượng, đáng tin cậy giúp Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, người dùng tin trong nước và quốc tế có thông tin tốt nhất để hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương hiệu quả và bền vững...

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo