Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2020

Công nhân lao động kỹ thuật cao - Động lực phát triển đất nước

(Thanhuytphcm.vn) – Đó là chủ đề của Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật bậc cao năm 2019, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/5 tại TPHCM.

Đây là diễn đàn để Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những đóng góp của đội ngũ công nhân lao động kỹ thuật cao đối với sự phát triển của doanh nghiệp, của địa phương, ngành và đất nước. Cuộc gặp gỡ khẳng định sự quan tâm của người đứng đầu Chính phủ, người sử dụng lao động và cộng đồng xã hội đối với công nhân lao động; khẳng định tổ chức công đoàn đồng hành vì quyền lợi, đảm bảo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.

Điễn đàn lần này sẽ xoay quanh 5 nhóm vấn đề chính gồm: Những chính sách của doanh nghiệp đối với công nhân kỹ thuật cao; Những chính sách của địa phương trong phát triển nguồn nhân lực có kỹ thuật cao; Đề xuất của công nhân, người lao động có kỹ thuật cao đối với Chính phủ trong việc ban hành những chính sách để tạo động lực phát triển của bản thân; Cần làm gì để những công nhân lao động bình thường trở thành công nhân lao động kỹ thuật cao; Tâm tư nguyện vọng của chính những người công nhân lao động kỹ thuật cao để có sự đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của doanh nghiệp, của địa phương và của đất nước.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo