Thứ Bảy, ngày 27 tháng 2 năm 2021

Công tác nhân sự phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, tính đồng bộ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại cuộc họp

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 21/1, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã chủ trì cuộc họp về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại TPHCM. Cùng dự có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.  

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị  Lệ đã quán triệt Chỉ thị số 03 - CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn TPHCM

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Cùng với đó là lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. 

Cùng với đó là tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45 - CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và TP trong toàn Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Một trong những nội dung quan trọng là lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Công tác nhân sự phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, tính đồng bộ. 

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Chỉ thị số 03 nêu rõ, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải bảo đảm đúng các quy định pháp luật, đúng quy trình, thời gian, tiến độ theo luật định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo phân cấp quản lý cán bộ; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mỗi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử, tuyên truyền, vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Cùng với đó là thể hiện quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với nhiệm vụ chính trị, các vấn đề thiết thực của TPHCM tại các kỳ họp và các chương trình công tác của Quốc hội.  

Thông tin tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phạm Đức Hải cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới tại TPHCM có 16 quận sẽ bầu hai cấp. Đó là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP. Riêng cử tri TP Thủ Đức sẽ bầu ba cấp, gồm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TPHCM và đại biểu HĐND TP Thủ Đức. Đối với 5 huyện của TP (63 xã, thị trấn) sẽ bầu 4 cấp. Cụ thể là bầu đại biểu HĐND xã/thị trấn; đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND TP và đại biểu Quốc hội. Đồng chí Phạm Đức Hải lưu ý, công việc quan trọng nhất, cấp bách nhất hiện nay là thành lập Ủy ban bầu cử từ cấp xã, phường, thị trấn tới cấp quận, huyện và TP Thủ Đức. Việc cấp bách thứ hai là cần chuẩn bị cơ cấu thành phần để tổ chức hiệp thương lần thứ nhất (trước 17/2).

S.Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo