Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Công tác tuyên giáo đã chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 7/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy,  nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng ban  Tư tưởng – Văn hóa Thành ủy; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM…

Chủ động bám sát thực tiễn

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đã báo cáo đánh giá tổng quát công tác tuyên giáo TP năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhiều nội dung hoạt động được xác định trong chương trình năm phải điều chỉnh thời gian, một số nội dung phải hủy, tuy nhiên các nội dung trọng tâm trong công tác tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy cơ bản đảm bảo hoàn thành. Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các ngành, các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt một số kết quả nổi bật.

Cùng với đó là chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, từng bước đưa cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới”; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo các cấp tiếp tục được quan tâm (chú trọng giới thiệu, cử cán bộ tuyên giáo tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng chức danh khi điều kiện mở lớp cho phép). Kịp thời quan tâm, động viên, thực hiện chăm lo cho cán bộ tuyên giáo cơ sở không may bị nhiễm Covid-19 và có người thân bị nhiễm hoặc tử vong vì Covid-19.

Một trong những kết quả công tác nổi bật của hoạt động tuyên giáo là Ban Tuyên giáo Thành ủy trong năm 2021 đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021; biểu dương 395 gương điển hình tiêu biểu nhất  trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên toàn địa bàn TP.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị 272. Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị 272.

Đối với công tác Lý luận chính trị  - Lịch sử Đảng, đã tổ chức triển khai thực hiện số hóa tư liệu lưu trữ liên quan đến công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ TP giai đoạn 1925 – 1975. Cùng với đó là triển khai biên soạn, xây dựng chuyên đề về các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của đất nước và TPHCM trên Trang tin điện tử Đảng bộ TP bằng hình thức thể hiện là bài viết kết hợp infographic nhằm tăng tính truyền thông và tiếp cận, tuyên truyền các giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Công tác Tuyên truyền - Nghiên cứu dư luận xã hội tiếp tục đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng trên địa bàn TP. Trong đó, tập trung cao độ công tác tuyên truyền và nắm bắt tình hình dư luận về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh; tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên giỏi TPHCM năm 2021.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Trang tin điện tử Đảng bộ TP đã đăng tải 15.851 tin bài, video, audio (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020). Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường sử dụng các hình thức trực quan sinh động như video, audio, infographic bên cạnh tin, bài thông thường nhằm thu hút, hấp dẫn bạn đọc truy cập theo dõi.

Về công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai Hướng dẫn công tác khoa giáo cơ sở năm 2021 nhằm định hướng cho ban tuyên giáo cơ sở xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong công tác khoa giáo tại địa phương, đơn vị.

Đối với công tác báo chí - xuất bản, đã thực hiện quy hoạch báo chí đối với các cơ quan báo chí chuyển chủ quản về Thành ủy theo quy hoạch. Chủ động thực hiện nghiêm công tác theo dõi, nắm bắt hoạt động thông tin trên báo chí TP và cả nước, chỉ ra nhiều vấn đề cần lưu ý trong việc phối hợp giữa cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí TP với cơ quan chủ quản nhằm định hướng hoạt động tuyên truyền của cơ quan báo chí TP một cách hiệu quả.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn tặng hoa các nghệ sĩ, cán bộ tuyên giáo tham gia buổi diễn văn nghệ. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn tặng hoa các nghệ sĩ, cán bộ tuyên giáo tham gia buổi diễn văn nghệ.

Một trong những kết quả trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã phối hợp cùng các ngành liên quan tham mưu Đề án và Nghị quyết “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân TP, là nguồn sức mạnh đặc thù của con người TP mang tên Bác” trên địa bàn TP theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh: “Kết quả nổi bật nêu trên cùng những nội dung nêu trong báo cáo là thành quả của sự kiên trì, nỗ lực, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực của ngành tuyên giáo; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, toàn diện của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và cấp ủy tổ chức Đảng các cấp”.

4 nhiệm vụ trọng tâm

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, chương trình công tác năm 2022 của ngành tuyên giáo TP xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tham mưu tổ chức triển khai các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ TP trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế, thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, góp phần sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới”. Tiếp tục thực hiện các giải pháp công tác tư tưởng kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó là hoàn thiện và triển khai Đề án “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân TP, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người TP mang tên Bác”. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, để thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trên, các cấp ủy, cơ quan tham mưu công tác tuyên giáo các cấp và mỗi cán bộ ngành tuyên giáo cần tập trung thực hiện 9 nhóm giải pháp. Trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trong Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 theo hướng dẫn của Trung ương, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI về hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân TPHCM.

Cùng với đó là nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận và tâm trạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của Nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh. Tiếp tục nâng cao chất lượng và xác định số lượng phù hợp các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học tổng kết thực tiễn các nội dung công tác xây dựng Đảng và kỷ niệm các sự kiện lịch sử.

Một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để lan tỏa thông tin tích cực, phòng chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội; rà soát, cập nhật, bổ sung quy trình xử lý các tình huống phát sinh trên không gian mạng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng

Đồng thời tham mưu thực hiện tốt vai trò chủ quản của Thành ủy đối với các cơ quan báo chí, cơ quan xuất bản TP; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản TP và phối hợp tốt với các cơ quan báo chí trung ương, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông về quá trình xây dựng, phát triển TP trên các lĩnh vực, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị.

Song song đó là nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục – đào tạo, xã hội, văn hóa, văn nghệ. Tiếp tục tham mưu cơ chế, chính sách, hoạt động, tạo động lực, tạo điều kiện phát huy đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đóng góp tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của TP. Thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn cho cơ sở; xây dựng kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo TP.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo