Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020

Cụ thể hóa nội dung chương trình hành động thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng

Đại biểu xem phim tư liệu về các sự kiện nổi bật của đất nước, của ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm 2018

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 15/2, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã đến dự.

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện có 14 đảng bộ, chi bộ cơ sở (trong đó có 5 đảng bộ cơ sở và 9 chi bộ cơ sở) trực thuộc với gần 900 đảng viên. Tổ chức Công đoàn có gần 1.400 đoàn viên công đoàn; Đoàn Thanh niên có gần 4.500 đoàn viên.

Trong năm 2018, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cán bộ, CNVC-LĐ trong Khối nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Đời sống của người lao động ở các cơ quan, đơn vị được đảm bảo. Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đảng kịp thời quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII. Các cơ sở đảng vận dụng để cụ thể hóa thành nội dung chương trình hành động của cấp mình nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng. Lãnh đạo cấp ủy cơ sở tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung 4 khóa XII và Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo Công đoàn Khối và Đoàn Thanh niên Khối tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVC-LĐ tích cực tham gia học tập nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động, phát động phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và trong toàn Khối.

Trong năm, toàn Đảng bộ khối đã kết nạp được 62 đảng viên mới, đạt 101,63% so với kế hoạch đề ra; trong đó có 35 đoàn viên thanh niên.

Trong năm 2019, Đảng ủy khối đề ra nhiệm vụ trong tâm: tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phấn đấu kết nạp ít nhất 50 đảng viên mới và đảm bảo chất lượng. Tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến…

Dịp này, nhiều tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được tuyên dương, khen thưởng

Thiên Linh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo