Chủ Nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2023

Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quang cảnh hội nghị giao ban chuyên đề

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 3/11, Quận ủy Quận 12 tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề “Cách làm, kinh nghiệm, giải pháp giải quyết đơn, thư liên quan tổ chức đảng, đảng viên”. Đến dự có các đồng chí: Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy; Trần Văn Út, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận...

Báo cáo đề dẫn, xác định công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong những năm qua, cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiển tra, giám sát, Đảng bộ quận đã chú trọng từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên luôn được cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp quan tâm chủ động thực hiện và giải quyết kịp thời.

Với tinh thần “gần dân, sát dân”, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 12 đã chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan chức năng từ quận đến phường chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quan tâm lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên theo dõi, trực tiếp chỉ đạo, tiếp xúc, gặp gỡ cán bộ, đảng viên và người dân để lắng nghe và giải quyết những vụ việc phức tạp. Đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng hạn, đúng quy trình ngày càng tăng, nhất là việc giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến lĩnh vực bồi thường đất đai. Từ đầu nhiệm kỳ (2020 - 2025) đến nay, Quận ủy đã tiếp nhận 187 đơn thư, đã xem xét, giải quyết 126 đơn (đạt 100%) và xếp lưu đơn 61 đơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của các đơn vị về “Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện tiếp công dân, đảng viên và giải quyết đơn, thư đối với lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thạnh Xuân và các giải pháp khắc phục”; “Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với các chi bộ và việc chỉ đạo đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo” của Đảng ủy cơ quan chính quyền Quận 12; “Việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại đơn vị” của chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Quận 12...

Qua các ý kiến của tham luận, thảo luận tại hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Danh chỉ đạo, trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, đảng viên, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan và cá nhân công chức được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết công việc hành chính, tư pháp và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng chính sách, pháp luật Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước.

Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết công việc hành chính có trách nhiệm; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường chủ trì, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện nền nếp, định kỳ các chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tố giác của các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan tư pháp và người đứng đầu cơ quan…

Hồng Hạnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo