Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Đảng ủy Quân sự Thành phố quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố quán triệt các nội dung Nghị quyết.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 9/5, Đảng ủy Quân sự Thành phố tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương. Dự và chủ trì hội nghị có thiếu tướng Phan Văn Xựng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố.

Tại Hội nghị, thiếu tướng Phan Văn Xựng đã phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.

Thông qua Hội nghị, giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ, LLVT Thành phố nắm những nội dung cơ bản, chủ yếu về chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam, cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đồng chí Chính ủy cũng yêu cầu sau hội nghị, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt chặt chẽ ở từng cấp, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, vai trò của cơ quan chức năng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn LLVT Thành phố để triển khai thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu nghị quyết đã đề ra theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hữu Tân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo