Thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020

Đại hội Đảng lần thứ nhất: Chống đế quốc, chống chiến tranh

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng gồm củng cố và phát triển Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động quần chúng, mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh.

Đại hội Đảng lần thứ nhất của Đảng diễn ra từ ngày 27-31/3/1935 tại Macau (Trung Quốc). Đại hội bầu đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Theo TTXVN

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo