Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Đại hội Đảng phải mở ra một giai đoạn phát triển mới của TPHCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 3/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển TPHCM

Trình bày dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho biết, chủ đề của Đại hội là “nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trình bày báo cáo Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trình bày báo cáo

Dự thảo Báo cáo chính trị  gồm 3 phần: kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP, xây dựng hệ thống chính trị TP nhiệm kỳ 2020 – 2025; 4 chương trình phát triển TPHCM 2020 - 2025/2030.

Đánh giá chung, lãnh đạo TPHCM cho rằng, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, TP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: giữ vững an ninh chính trị và vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. 12/14 chỉ tiêu Đại hội X Đảng bộ TP hoàn thành, trong đó, 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển hạ tầng và dịch vụ đô thị đạt kết quả thiết thực. Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển. Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, hiệu quả. Chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội…

Quang cảnh cuộc làm việc ngày 3/9 Quang cảnh cuộc làm việc ngày 3/9

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM, xây dựng hệ thống chính trị TP nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thành ủy TPHCM xác định mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân; là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á”.

TP cũng đề ra 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển TP gồm: Chương trình đột phá đổi mới quản lý TPHCM; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng TPHCM; Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa; Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM.

Phải bàn sâu về vấn đề xây dựng Đảng

Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, báo cáo cho biết, TP đã chủ động, thực hiện kịp thời công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh lãnh đạo chủ chốt TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026, kịp thời bổ sung những đồng chí cán bộ nữ, trẻ đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào nguồn quy hoạch. Số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 65 đồng chí.  Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 17 đồng chí.

TPHCM kiến nghị Bộ Chính trị cho phép tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2020 (khai mạc ngày 15/10, bế mạc sáng ngày 18/10).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cuộc làm việc hôm nay, TP chỉ tập trung báo cáo về dự thảo văn kiện đại hội, các vấn đề về chuẩn bị đại hội, nhân sự. “Văn kiện đã được TP lấy ý kiến các cơ quan của Quốc hội, các bộ; ngày 23/8, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã góp ý về dự thảo văn kiện của TP. TPHCM sẽ báo cáo Bộ Chính trị về các đề án chuyên đề của TPHCM vào một dịp thích hợp”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã đóng góp cho TPHCM một cách ngắn gọn, tập trung, chất lượng, có sự thống nhất cao. Ý kiến chung của các đồng chí trong Bộ Chính trị đều hoan nghênh, đánh giá cao sự chuẩn bị các báo cáo một cách công phu nghiêm túc, khoa học, cầu thị của TPHCM; cơ bản đủ điều kiện để hoàn thiện các dự thảo báo cáo, tổ chức đại hội như đề xuất của TPHCM. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TPHCM khẩn trương hoàn thiện thêm các nội dung trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, đào sâu thêm các vấn đề để hoàn thiện văn kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu TPHCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, nhấn mạnh thêm một số điểm: Thứ nhất, TPHCM cần lưu ý, nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của TPHCM. Đó là TP duy nhất của cả nước được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một vị trí đặc biệt, là trung tâm kinh tế, thương mại, là đầu tàu quan trọng của cả nước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phải có ý nghĩa rất sâu xa thì Trung ương mới quyết định đặt tên TPHCM cho Sài Gòn-Gia Định trước đây. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, TPHCM là hòn ngọc Viễn đông, TP rực rỡ tên vàng. Trong kháng chiến rất kiên cường, dũng cảm; trong hoà bình TP có nhiều sáng kiến, sáng tạo. Nhất là trong công cuộc đổi mới, TPHCM là TP đi đầu đổi mới, xứng đáng nhân dân anh hùng, thành đồng Tổ quốc. Đó là những nội dung thể hiện ý nghĩa của TPHCM, là truyền thống, là niềm tự hào của nhân dân, đồng bào TPHCM. “Cần khơi gợi lại niềm tự hào đó: TPHCM rực rỡ tên vàng, hòn ngọc Viễn đông, đi đầu đổi mới, một truyền thống rực rỡ. Phải thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của TPHCM để từ đó xác định những nhiệm vụ quan trọng hiện nay, xứng đáng với danh hiệu đó, không nơi nào có được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thứ hai, Đại hội Đảng 5 năm mới có 1 lần, đây là sự kiện lịch sử chính trị trọng đại, không chỉ đối với cả nước mà đối với từng địa phương. Đại hội Đảng hết sức quan trọng, mở ra một tầm nhìn mới, giai đoạn mới trên cơ sở tổng kết những gì đã làm, rút kinh nghiệm những gì đã làm tốt và chưa tốt, đề ra phương hướng để TP phát triển lên một tầm cao mới, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới. Do đó, Đại hội Đảng phải mở ra một giai đoạn phát triển mới của TPHCM, khơi dậy niềm tự tin, lòng tự hào, do đó phải thấy rõ trách nhiệm của mình để chuẩn bị Đại hội thật tốt. Phải chuẩn bị công phu, chu đáo, không làm hình thức để Đại hội Đảng phải thực sự là một dấu mốc đánh dấu bước chuyển mới trong thời kỳ mới của TPHCM. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn TPHCM là một hình mẫu về chuẩn bị đại hội cho các địa phương khác học tập.

Tập thể Bộ Chính trị chụp ảnh lưu niệm với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM Tập thể Bộ Chính trị chụp ảnh lưu niệm với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Thứ ba, TPHCM không chỉ chú trọng phát triển về kinh tế, khai thác hết các tiềm năng của các ngành, lĩnh vực. TPHCM đã đạt nhiều kết quả trong thời gian qua, là nơi để nhiều nơi học tập, do đó văn kiện đại hội cần thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, không bằng lòng với kết quả đã có, nhất là có những thiếu sót, khuyết điểm thì cần sửa chữa. Cần chỉ rõ những hạn chế để khắc phục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị TPHCM chú trọng hơn, làm rõ hơn vấn đề xây dựng Đảng, chính quyền, văn hóa, đối ngoại. TPHCM cần phải chú trọng xây dựng văn hóa, văn minh, phát triển con người, xây dựng Đảng, chính quyền thật tốt. Vừa qua có nhiều cán bộ bị sai phạm, kỷ luật, văn kiện cần kiểm điểm rõ điều này. Nếu không có con người tốt, không xây dựng tổ chức Đảng tốt thì không thể có kết quả phát triển tốt. “Dù tiềm năng tốt nhưng nếu không có con người tốt thì sẽ chệch hướng. Cần làm rõ, rút kinh nghiệm việc này, chỉ rõ vì sao, vì con người hay cơ chế, nếu do cơ chế thì tại sao nhiều nơi làm tốt?. Trong Đảng phải yêu thương, đoàn kết lẫn nhau, xử lý sai phạm để làm cho nhau tốt đẹp lên. Văn kiện phải viết cho thấm điều này. Nhân sự phải chọn kỹ, đừng thấy đỏ tưởng chín” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại hội Đảng là xây dựng tổ chức Đảng, con người, tạo sự thống nhất cao. Nhân Đại hội, từng tổ chức Đảng, từng con người phải tự kiểm điểm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiên quyết chống tiêu cực, ai vi phạm phải bị xử lý kỷ luật. TPHCM phải làm gương trong vấn đề này. “Đảng không được tự mãn, phải gương mẫu, nhất là người đứng đầu. Do đó, Đại hội Đảng phải báo cáo, kiểm điểm sâu sắc với nhau về vấn đề này. Đảng phải lãnh đạo toàn diện, trong đó có vấn đề kinh tế, nếu vấn đề xây dựng Đảng, con người không làm tốt thì không thể làm tốt kinh tế. Đây là Đại hội Đảng, không phải là hội nghị bàn về kinh tế, do đó phải bàn sâu về vấn đề xây dựng Đảng, đoàn kết nội bộ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo