Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Đại hội XIII của Đảng: Sẽ trình một số trường hợp “nhân sự đặc biệt”

Đồng chí Hầu A Lềnh.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào ngày làm việc thứ 3. Bên lề Đại hội, đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trả lời báo chí xung quanh vấn đề nhân sự của Đại hội XIII.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự chủ chốt và những trường hợp đặc biệt, đồng chí Hầu A Lềnh cho biết, công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã được Ban chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị một cách nghiêm túc. Trong suốt nhiệm kỳ khóa XII, ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng ta đã xác định công tác xây dựng Đảng là rất quan trọng, là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác nhân sự là then chốt của then chốt. Chính vì vậy, trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng luôn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8, tháng 10/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIII, trong đó có Tiểu ban nhân sự.

Ngay sau khi thành lập các Tiểu ban,  Ban Chấp hành Trung ương cũng đã tiến hành các công tác chuẩn bị nhân sự tại Đại hội XIII. Tại hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 12/2018, cũng đã tiến hành làm công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ngay sau khi công tác quy hoạch, Trung ương tiếp tục tích cực chuẩn bị. Đến Hội nghị Trung ương lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội XIII. Với sự giới thiệu của các cơ quan, đơn vị và các địa phương thì Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành làm công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa  XIII. Đây là một cơ sở hết sức quan trọng trong việc để lựa chọn, giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Sau khi có phương hướng công tác nhân sự khóa XIII, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận rất nhiều lần và tiến hành công tác nhân sự từng bước hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình qua các Hội nghị 13,14, 15.

“Có thể nói, công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII đã được chuẩn bị một cách hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ và đảm bảo quy trình. Các đồng chí trong Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu ra Đại hội XIII đều đáp ứng về tiêu chuẩn, điều kiện và có năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển”, đồng chí Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Đối với các trường hợp đặc biệt, theo đồng chí Hầu A Lềnh, nhiệm kỳ Đại hội nào cũng có. “Công tác nhân sự của chúng ta được kế thừa kinh nghiệm của các Đại hội trước. Căn cứ vào tình hình thực tiễn thì những trường hợp đặc biệt đã được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng trên cơ sở giới thiệu của Bộ Chính trị, của Tiểu ban nhân sự. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương bàn rất kỹ các đồng chí có trong trường hợp đặc biệt, vì chủ yếu là đặc biệt về độ tuổi, còn các đồng chí đều đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn và có sức khỏe cũng như năng lực công tác, có uy tín ở từng cương vị công tác của mình”, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết.

Theo đó, với yêu cầu thực tế của đất nước, cần phải có những đồng chí tiếp tục tham gia bằng những kinh nghiệm và uy tín của mình. Do đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất để lựa chọn các đồng chí đó giới thiệu ra đại hội. Nếu được Đại hội tín nhiệm bầu thì sẽ có được những đồng chí có nhiều kinh nghiệm đóng góp cho đất nước. Các trường hợp đặc biệt thực hiện đúng theo quy định.

Số lượng trường hợp đặc biệt đã được Ban Chấp hành Trung ương bàn bạc thống nhất trong đề án nhân sự trình ra Đại hội XIII. Tại thời điểm này thì về số lượng cụ thể, các chức danh của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa được công bố. “Hiện nay thì đang nằm trong đề án nhân sự và sẽ được trình tại đại hội lần này”, đồng chí Hầu A Lềnh nêu.

Cũng theo đồng chí Hầu A Lềnh, ở  đại hội nào của Đảng, công tác nhân sự đều được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và chặt chẽ. Riêng nhiệm kỳ XII thì đã có rất nhiều giải pháp để khắc phục, trước hết là xây dựng một đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Trong nhiệm kỳ khóa XII đã ban hành rất nhiều các văn bản quy định về trách nhiệm công tác giám sát đối với đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Thông qua kinh nghiệm công tác ở từng vị trí công tác và các địa phương để lựa chọn ra một đội ngũ cán bộ, đó là một quy trình hết sức bài bản.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã ban hành các quy trình mới, có điều chỉnh, bổ sung. Đó là quy trình để nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ hằng năm, lấy phiếu tín nhiệm hàng năm ở từng vị trí công tác khác nhau, những đồng chí công tác ở các cơ quan bầu cử và cơ quan của Đảng đều được lấy phiếu tín nhiệm. Đó cũng là một kênh để đánh giá, thẩm định đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, lần này chúng ta làm công tác nhân sự theo quy trình 5 bước. Thực hiện quy trình này rất chặt chẽ, kể cả các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tái cử, các Ủy viên Trung ương Đảng tham gia lần đầu đều thực hiện quy trình 5 bước. Thông qua quy trình 5 bước này đã sàng lọc và lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, đảm bảo về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác cũng như sở trường, có triển vọng phát triển. “Chúng tôi thấy rằng lần này chúng ta làm công tác nhân sự hết sức chặt chẽ, thận trọng và từng bước, xong bước này mới tiếp bước khác”, đồng chí Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Riêng quy trình đối với các đồng chí đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là thực hiện 2 vòng 8 bước. Đối với các đồng chí chủ chốt của Bộ Chính trị, vòng 1 là lấy phiếu giới thiệu của các đồng chí Trung ương Đảng xem là có đặc biệt không, số lượng đặc biệt là bao nhiêu, ở vị trí nào. Sau đó tiểu ban nhân sự sẽ tiếp thu ý kiến tổng hợp của các đồng chí Ủy viên Trung ương, báo cáo Bộ Chính trị. Bộ Chính trị sẽ thảo luận và bỏ phiếu tập thể. Bỏ phiếu phương án 1 là có trường hợp đặc biệt không, số lượng đặc biệt là bao nhiêu, sau đó mới bắt đầu xem xét đến nhân sự cụ thể. Tiếp đó bước 4 là ra Trung ương để báo cáo với Trung ương là số lượng đặc biệt, nhân sự cụ thể về vị trí nào để giới thiệu vào Trung ương bỏ phiếu. Nếu được Trung ương tán thành 50% số phiếu thì sẽ chọn.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo