Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Đảm bảo chế độ chính sách cho phạm nhân, học sinh chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch số 3021/KH - UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự trên địa bàn TP.

Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Nghị định số 133/ 2020/NĐ - CP của Chính phủ đến phạm nhân, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức và các cá nhân khác có liên quan.

Bên cạnh đó, xác định nội dung công việc, phân công rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người thi hành công vụ, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện đảm bảo chế độ chính sách cho phạm nhân, học sinh chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.

Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an các đơn vị, địa phương với cơ quan, tổ chức liên quan trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ – CP.

UBND TP cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 133/2020/NĐ - CP đến phạm nhân, cơ quan quản lý thi hành án hình sự , cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự, các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp, thông qua chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của từng sở, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức.

Ngoài ra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với Nghị định số 133/2020/NĐ – CP; Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với phạm nhân; xếp loại chấp hành án phạt tù và xử lý phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, dạy văn hóa, dạy nghề cho phạm nhân; thi hành quyết định tiếp nhận, chuyển giao đối với người đang chấp hành án phạt tù; xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thi hành án hình sự.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo