Thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020

Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng trưởng thành, xứng đáng với vai trò sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, sự tin cậy của Nhân dân

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới và độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội ”. Hội thảo được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với 68 điểm cầu trong cả nước.

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương;…

Tại điểm cầu TPHCM, tham dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM;…

Nâng niu, giữ gìn những thành quả cách mạng

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, từ khi thành lập đến nay, trải qua 90 năm Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại.

Với những thắng lợi vĩ đại đã đạt được trong 90 năm qua, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người được làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, có đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao. Nước ta đã ra khỏi tình trạng đói nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiêp hóa, hiện đại hóa, chủ động tích cực đẩy mạnh hợp tác quan hệ quốc tế, có quan hệ quốc tế rộng rãi, uy tín quốc tế ngày càng cao. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp, nhiều hạn chế yếu kém đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tập trung giải quyết khắc phục để xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

“Nhìn lại chặng đường 90 năm của Đảng ta, ôn lại những khó khăn, gian khổ, những hy sinh vô bờ bến của đồng bào, chiến sĩ ta cùng những thắng lợi vẻ vang của Nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu, giữ gìn những thành quả cách mạng; càng thấm thía và biết ơn vô hạn những công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu, tự hào hơn về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng, một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân”. - đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh. 

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn, suốt sáng của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã tôi luyện thử thách, và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng sự tin cậy của Nhân dân. Và cũng chính trong quá trình đó Đảng ta đã thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh trí tuệ lớn lao của mình; tích lũy những bài học quý báu, hun đúc truyền thống vẻ vang của Đảng quang vinh mà chúng ta phải ra sức gìn giữ và phát huy trong điều kiện mới.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM. Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Theo Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”, hội thảo nhằm nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh trong cả nước. Các tham luận khoa học đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cùng với đó là làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các tham luận cũng khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam; đồng thời đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới…

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo