Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 17/7, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII) cho gần 100 cán bộ chủ chốt phía Nam. Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì tại điểm cầu Hà Nội; đồng chí Hoàng Sỹ Cường, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì tại điểm cầu TPHCM.

Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã báo cáo những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Kết luật tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu cán bộ chủ chốt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng kế hoạch học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; vận dụng Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII vào chương trình hành động của đơn vị mình; viết thu hoạch để thể hiện nhận thức của bản thân.

Nam Long


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo