Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng: Triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/9, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (ảnh).

Trong giai đoạn 2015 - 2018, Ban chấp hành Đảng bộ khối đã xây dựng chương trình hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình làm việc hàng năm, 6 tháng và từng quý; vận dụng kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị vượt qua khó khăn thách thức, thích ứng với cơ chế thị trường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng. Đẩy mạnh đầu tư và tham gia thi công những dự án, công trình trọng điểm về hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đô thị, môi trường,… góp phần phát triển kinh tế, xã hội của TPHCM và các địa phương trên cả nước. Từ năm 2016 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp 365 đảng viên mới (đạt 60,83% so với chỉ tiêu đề ra cả nhiệm kỳ là 600 đảng viên mới).

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2018 - 2020: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của các hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XII; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở…

Văn Lượng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Thông báo