Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

GS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Hội Khuyến học Việt Nam có buổi làm việc về việc triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. GS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì buổi làm việc.

Ngày 13/4/2007, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 10/5/2019, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngành GD-ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam triển khai 3 nội dung lớn gồm phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên; các mô hình học tập (công dân học tập, đơn vị học tập, thành phố học tập) và tổ chức Hội Khuyến học, nguồn tư liệu để phục vụ cho học tập thường xuyên, nguồn tài nguyên giáo dục mở.

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, những năm qua, ngành giáo dục đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để phát triển giáo dục thường xuyên, đến nay nhận thức về giáo dục thường xuyên cũng đã có chuyển biến tích cực. Luật Giáo dục 2019 đã được Quốc hội thông qua, trong đó quy định rõ phát triển hệ thống giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập nhằm tạo cơ hội để mọi người được tiếp cận giáo dục, được học tập ở mọi trình độ, mọi hình thức, học tập suốt đời.

Trong Luật Giáo dục 2019 cũng quy định cụ thể về giáo dục thường xuyên với mục tiêu, nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên; chương trình, hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục thường xuyên; đánh giá, công nhận kết quả học tập; chính sách phát triển giáo dục thường xuyên... Đây là bước tiến rõ nét, điểm mốc để toàn xã hội nhận thức rõ hơn với giáo dục thường xuyên.

Về các mô hình học tập, Bộ GD-ĐT đang xây dựng thông tư về tiêu chí đánh giá đơn vị học tập trong các cơ quan, tuy nhiên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ GD-ĐT cùng phối hợp tham mưu cho Chính phủ để ban hành nhằm tăng tính hiệu lực thực hiện. Với phát triển tổ chức Hội Khuyến học, theo Bộ trưởng, trước đây hiểu theo nghĩa hẹp là các hội, chi hội khuyến học từ Trung ương đến địa phương. Nhưng theo quy định mới, yêu cầu phát triển mô hình tổ chức khuyến học trong trường học, doanh nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các cơ quan hành chính, sự nghiệp.

Về nguồn tư liệu để phục vụ cho học tập thường xuyên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thông tin, Bộ GD-ĐT đã chủ động tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa. Các tài liệu từ mầm non cho đến đại học được biên tập đưa lên mạng. Vụ Giáo dục thường xuyên cũng đã chọn vấn đề nhiều người dân cần biết, quan tâm để biên soạn thành các chuyên đề, các gói tri thức, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đều được tham gia trên môi trường mạng, trong đó các trường đại học phải là nòng cốt.

Kết luận buổi làm việc, GS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề xuất các nhiệm vụ mà Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ GD-ĐT cần phối hợp triển khai trong thời gian tới. Trong đó, cần quan tâm, tăng cường nguồn lực cho giáo dục thường xuyên, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 2 bên thống nhất sẽ tham mưu Chính phủ để có Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 49-KL/TW-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo