Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Lãnh đạo Sở KHCN TPHCM tặng kỷ niệm chương cám ơn các đơn vị thực hiện tốt hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo tại cơ sở trong thời gian qua.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 17/5, Sở Khoa học và công nghệ (KHCN) TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo cơ sở.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, giai đoạn 2011-2018, đã có hơn 36 tỷ đồng dành cho hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo tại quận huyện; tổ chức 630 lớp tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của KHCN cho cán bộ, công chức, doanh nghiệp, cơ sở, đoàn thể; triển khai 413 mô hình ứng dụng KHCN hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động cuả cơ quan, đơn vị nhà nước; 306 mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN nâng cao hiệu quả và nâng cao chất lượng sản xuất tại DN, cơ sở; 100% các quận huyện tổ chức phong trào lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và tổ chức các hoạt động, phong trào sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KHCN trong các tầng lớp nhân dân…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thanh, Phó Giám đốc Sở KHCN TPHCM đánh giá cho rằng hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo ở cơ sở đã có bước chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước và hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là sau khi UBND TP ban hành Kế hoạch hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo ở cơ sở, giai đoạn 2016-2020. Thành phố đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đối với hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo cơ sở. Mặt khác, thành phố cũng tổ chức các giải thưởng nhằm tuyên dương đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực nghiên cứu, suy nghĩ thêm nhiều sáng kiến, giải pháp mới, sáng tạo: Giải thưởng “Sáng kiến cộng đồng”, Cuộc thi “Sáng tạo nhà nông”; Giải thưởng “Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp”;…

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền nhiều quận, huyện, đơn vị cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ hoạch định đến triển khai cụ thể các hoạt động. Nhiều mô hình đã được ứng dụng thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực: Ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến”, Mô hình điện năng lượng mặt trời áp mái, Mô hình giáo dục STEM, Mô hình Cải cách hành chính thông qua ứng dụng GIS hướng đến mục tiêu Thành phố 4.0,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu góp ý, đề nghị trong thời gian tới, thành phố và các quận huyện tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của KHCN và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giai đoạn thành phố đang đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng Thành phố thông minh; đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng tiến bộ KHCN, phong trào sáng kiến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế; tăng cường gắn kết, phối hợp giữa sở KHCN với các quận, huyện, giữa nhà nước với doanh nghiệp;…

Phương Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo