Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 9/4, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 4 năm 2021, khu vực phía Nam (ảnh). Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe trao đổi các chuyên đề: "Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam sau 75 năm giành được độc lập, đặc biệt là sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới"; "Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; dự báo tình hình và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới"; "Chính sách đối ngoại của các nước lớn: tác động và chính sách của Việt Nam"; "Những điểm mới và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026."

Riêng về bảo vệ Tổ quốc, chuyên đề “Biên giới quốc gia và công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia” đã cung cấp một số thông tin mang tính hệ thống về biên giới quốc gia; phương hướng xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới; lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Về công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị cần chú ý định hướng tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trong Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, và Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên cần nhấn mạnh việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII là việc thường xuyên, phải thực hiện nghiêm túc, khoa học; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Do đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát thực tế; kịp thời giải tỏa những băn khoăn, định hướng dư luận nhằm tạo sự đồng thuận tích cực; và kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời chú trọng tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”; sự kiện Việt Nam đảm nhiệm lần thứ hai vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ 2020-2021.

An An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo