Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Đẩy nhanh công tác ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông trên địa bàn TP Thủ Đức

Công nhân ngành điện thực hiện ngầm hóa lưới điện trên địa bàn TPHCM. Ảnh: V.Nữ

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, UBND TP giao Thường trực Ban Chỉ đạo ngầm hóa (Sở Công Thương) trình UBND TP kiện toàn Ban chỉ đạo để hoạt động hiệu quả, tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị liên quan trong thực hiện ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn TP và hỗ trợ giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án ngầm hóa.

Đồng thời, giao Ban Chỉ đạo ngầm hóa khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và UBND các quận - huyện trong triển khai các dự án ngầm hóa. Trách nhiệm của các bên về công tác quản lý công trình hạ tầng ngầm sau khi thực hiện ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn TP. Quy chế phối hợp phải theo hướng tháo gỡ được các tồn tại vướng mắc và đơn giản hóa các thủ tục.

Đối với các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn TP thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 yêu cầu công tác ngầm hóa ưu tiên thực hiện đồng bộ với việc chỉnh trang đô thị, gắn với công tác đầu tư xây dựng trên các tuyến đường, hẻm trên địa bàn TP.

Đồng thời, giao các cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch và đẩy nhanh công tác ngầm hóa toàn bộ lưới điện và cáp viễn thông trên các tuyến đường, trục đường TP Thủ Đức trong 5 năm tới để xứng tầm với một đô thị thông minh, sáng tạo tương tác cao. Mặt khác, giao UBND các quận - huyện rà soát, đề xuất kế hoạch ngầm hóa, phối hợp thực hiện chỉnh trang vỉa hè tại các tuyến đường đã có kế hoạch ngầm hóa.

Bên cạnh đó, đối với các dự án phân lô đô thị, khu đô thị mới phải thực hiện đầu tư lưới điện và cáp viễn thông ngầm theo quy hoạch. UBND TP yêu cầu Tổng Công ty Điện lực TP là đơn vị chủ trì, phối hợp các đơn vị viễn thông triển khai, thực hiện các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn TP trong giai đoạn 2021 - 2025.

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với các sở, ngành xây dựng quy hoạch không gian ngầm đô thị, cần nghiên cứu áp dụng công nghệ 3D GIS trong quản lý hạ tầng ngầm, phục vụ cho dữ liệu không gian dùng chung của TP. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách chung của TP và xem xét đề xuất về việc nâng mức hỗ trợ lãi vay của chương trình kích cầu đầu tư từ 50% như hiện nay lên mức lãi suất phù hợp cho các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn TP tham gia chương trình kích cầu đầu tư của TP.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu Tổng Công ty Điện lực TP và các đơn vị viễn thông nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện thiết kế, tiêu chuẩn vật tư thiết bị cho các dự án ngầm, mạnh dạn áp dụng các công nghệ mới, hiện đại, diện tích chiếm đất nhỏ. Nghiên cứu giải pháp ngầm hóa các tủ điện, trạm biến áp trong khu vực đô thị hóa nhanh, mật độ dân số cao.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo