Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công và Đề án đô thị thông minh

Mô phỏng trung tâm điều hành đô thị thông minh TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa có ý kiến chỉ đạo về tiến độ thực hiện đầu tư công năm 2020 và tiến độ thực hiện Đề án đô thị thông minh.

Theo đó, về tiến độ thực hiện đầu tư công, tính đến ngày 15/3, TP đã giải ngân kế hoạch vốn là 1.568 tỷ đồng/33.900 tỷ đồng, đạt 4,6%, cao hơn so với cùng kỳ. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu quy trình quản lý kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm. Đồng thời, tham mưu báo cáo sơ kết tình hình giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2020, trong đó phân tích kỹ tỷ lệ giải ngân và từng nguồn vốn, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân trình UBND TP.

Mặt khác, tham mưu phân bổ chi tiết vốn ngân sách Trung ương năm 2020 ngay sau khi HĐND TP có Nghị quyết thông qua nguồn vốn này. Cùng với đó, phối hợp các cơ quan, đơn vị hoàn thiện dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2026. Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu thành lập Tổ công tác liên ngành theo dõi quản lý nhằm rút ngắn quá trình phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ, quy hoạch, kế hoạch đấu thầu… đối với các dự án đầu tư công.

Bên cạnh đó, giao Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng khẩn trương phân khai danh mục chi tiết hết kế hoạch vốn đã được UBND TP ủy quyền trước ngày 1/4/2020; việc chậm trễ thực hiện, các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND TP.

Ngoài ra, giao Sở Tài nguyên va Môi trường khẩn trương tham mưu việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9/3/2020 của Chính phủ về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP.

Về tiến độ thực hiện Đề án đô thị thông minh, TP đang tập trung thực hiện 5 dự án thuộc Đề án đô thị thông minh theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 22 dự án với tổng mức đầu tư là 2.382 tỷ đồng. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giao Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ 2 tuần báo cáo tiến độ thực hiện các dự án thuộc Đề án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP được giao chủ động tính toán hợp lý (tính khả thi về pháp lý, sự cấp thiết của dự án, mức độ ưu tiên dự án…) phù hợp với tình hình thực tế, theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và tỷ lệ điều tiết cho TP để đảm bảo mục tiêu triển khai các dự án giáo dục, y tế, giao thông thông minh khi đề xuất bố trí vốn năm 2020 và trung hạn 2021 - 2026. Đồng thời, hướng dẫn, phối hợp với các sở ngành và chủ đầu tư các dự án tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, hoàn thành đầy đủ trình tự thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư dự án theo quy định, để đảm bảo điều kiện sau khi có nguồn vốn chỉ bổ sung hoàn tất thủ tục thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn cho dự án và trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo