Chủ Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022

Đề nghị cân nhắc việc xem xét dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) theo quy trình 3 kỳ họp

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo giải trình

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề về pháp luật, ngày 21/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, dự thảo Luật sau khi chỉnh lý gồm 12 chương và 119 điều, nhiều hơn 13 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba, bỏ 1 điều và bổ sung 14 điều.

Về chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được rà soát và bổ sung chính sách ưu tiên trong chăm sóc sức khoẻ đối với một số đối tượng và chính sách phát hệ thống cấp cứu tại cộng đồng, đầu tư cho y tế cơ sở.

Liên quan đến Giấy phép hành nghề, trên cơ sở ý kiến đại biểu, dự thảo luật đã bổ sung chức danh “tâm lý trị liệu” và giữ quy định về cấp giấy phép hành nghề cho y sĩ và gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, lộ trình đào tạo y sỹ trình độ cao đẳng. Về kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề và Hội đồng Y khoa quốc gia, dự thảo quy định việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề sau khi thực hành và do Hội đồng Y khoa thực hiện; lộ trình thực hiện đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với các chức danh hành nghề, đồng thời, dự thảo bổ sung 1 điều quy định về vị trí pháp lý, nhiệm vụ của Hội đồng Y khoa quốc gia.

Với các ý kiến còn khác nhau, đơn cử về thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở tư nhân cung cấp, có ý kiến cho rằng, việc quy định như dự thảo luật là phù hợp, tuy nhiên ý kiến khác đề nghị quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tự quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở phương pháp tính giá do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, đồng thời, phải thực hiện niêm yết, công khai và chịu sự kiểm tra các yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật về giá. Về nội dung này, Thường trực Ủy ban Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan hữu quan nghiên cứu chỉnh lý quy định cho phù hợp.

Về vấn đề xã hội hóa và thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh cho biết, Chính phủ dự kiến chỉnh lý theo hướng quy định Nhà nước thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội, tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; quy định nguyên tắc trong việc thu hút đầu tư tư nhân và quy định các hình thức thu hút nguồn lực xã hội (phương án 1). Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Xã hội thấy rằng, quy định như trên vẫn còn chưa hợp lý, cần quy định theo hướng: phân loại các hoạt động, điều kiện để thực hiện xã hội hóa hoặc đầu tư theo hình thức đối tác công tư; cụ thể hơn phương thức và nguyên tắc thực hiện huy động nguồn lực xã hội cũng như các hình thức đặt hoặc mượn thiết bị y tế, về tỷ lệ lợi nhuận giữa nhà đầu tư với bệnh viện và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước như phương án 2. Đây cũng là vấn đề mà các ý kiến UBTVQH còn băn khoăn.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, đến thời điểm hiện tại, một số nội dung lớn của dự thảo luật còn chưa nhận được sự đồng thuận giữa các cơ quan, chính sách mới được Ban soạn thảo đề xuất bổ sung mà chưa có đánh giá tác động, một số nội dung của dự thảo cần có sự kết nối, liên thông, đồng bộ với các luật khác, do đó, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị UBTVQH, Quốc hội cân nhắc việc xem xét dự án luật này theo quy trình 3 kỳ họp.

Toàn cảnh phiên họp Toàn cảnh phiên họp

Thảo luận về dự án luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, còn những nội dung lớn trong dự thảo chưa nhận được sự đồng thuận của các cơ quan. Việc chuẩn bị sửa luật dù có thời gian dài chuyển bị nhưng cách nhìn vẫn cũ. Vấn đề tài chính y tế, đổi mới đơn vị sự nghiệp công, xã hội hoá... chưa thể hiện hết được tinh thần Nghị quyết của Trung ương...

Qua thảo luận tại UBTVQH, kết luận về dự án luật này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, đến nay vẫn còn một số nội dung lớn của dự thảo luật chưa thống nhất, chưa quy định cụ thể, chưa đáp ứng được yêu cầu khắc phục những vướng mắc, bất cập của luật hiện hành; một số vấn đề quan trọng của hoạt động khám bệnh, chữa bệnh mới được đề nghị bổ sung… Do đó, đề nghị quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, ngành y tế khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị trên tinh thần tích cực, còn việc thông qua mấy kỳ họp sẽ do đại biểu Quốc hội quyết định. Đây là luật có tính chất “xương sống” của ngành y tế, định hướng cho công tác quản lý và sự phát triển bền vững của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, có tác động lớn đến người dân cũng như cơ sở y tế, cán bộ y tế, được nhân dân, ngành y tế mong đợi. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà vội vàng, phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, bảo đảm tính khả thi và "tuổi thọ" của luật, không để việc ban hành năm nay rồi năm sau lại phải sửa. Ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra chủ động phối hợp với tinh thần cao nhất, tích cực chuẩn bị nội dung phương án như ý kiến của UBTVQH để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư tới.

Cũng trong ngày 21/9, UBTVQH đã xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của Quốc hội, UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo