Chủ Nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021

Đề nghị triển khai tốt hơn gói hỗ trợ người khó khăn do dịch Covid-19

Trao kinh phí hỗ trợ cho người dân khó khăn thuộc Phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: Phát Lợi

(Thanhuytphcm.vn) - Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội vừa có phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban sau khi được kiện toàn lần thứ nhất (ngày 21/7/2021).

Sau phiên họp, Ủy ban đã có báo cáo "một số ý kiến về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19" gửi đến đại biểu Quốc hội.

Báo cáo chỉ rõ, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất rõ đến người lao động, thể hiện rõ khi số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần những tháng đầu năm 2021 tăng cao. Cụ thể, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần 5 tháng đầu năm 2021 (399.939 người), tăng 25% so với 5 tháng đầu năm 2020 (319.202 người).

Dịch bệnh đã tác động mạnh đến doanh nghiệp, đến chuỗi sản xuất, kinh doanh, nguồn lực về lao động, đến chiến lược và phương hướng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp vừa phải chống chọi với dịch bệnh, bảo vệ người lao động vừa phải thay đổi phương thức kinh doanh, thay vì tập trung chuyên môn hóa vào thị trường tiêu thụ sản phẩm nhất định thì phải tăng cường tìm thị trường đầu ra, đa dạng thị trường và phương thức tiêu thụ sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã có Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (gói khoảng 62.000 tỷ đồng), nhưng việc triển khai lại có những hạn chế nhất định. Gói hỗ trợ này có ba hợp phần chính: hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt với quy mô khoảng 35.880 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung ương và địa phương; hỗ trợ gián tiếp thông qua việc cho vay tái cấp vốn của Ngân hàng chính sách xã hội với quy mô khoảng 16.200 tỷ đồng; thông qua việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với quy mô khoảng 6.500 tỷ đồng và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp ước khoảng 3.000 tỷ đồng.

Nhưng kết quả thực hiện cho thấy, gói hỗ trợ bằng tiền mặt đã thực hiện được khoảng 13.100 tỷ đồng/35.880 tỷ đồng, bằng 36,5%. Trong đó, các hộ kinh doanh chỉ nhận được tổng cộng 38 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,11% quy mô gói hỗ trợ. Còn gói hỗ trợ gián tiếp với quy mô 16.200 tỷ đồng (cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc thông qua chính sách cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội) cũng chỉ giải ngân chưa tới 42 tỷ đồng, tương ứng với 0,26% quy mô gói.

Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, việc thực hiện chính sách không đạt được như kỳ vọng, số đối tượng thụ hưởng và tỷ lệ giải ngân thấp, chậm và không kịp thời. Nhóm đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không bảo đảm mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 gần như không tiếp cận được chính sách hỗ trợ trực tiếp… Ủy ban cũng cho rằng, một số quy định để hướng dẫn thực hiện còn cứng nhắc, chưa sát với thực tế, một số quy định rất khó thực hiện, thậm chí làm các địa phương tốn kém thời gian, nguồn lực để triển khai thực hiện. Ở một số địa phương vẫn để xảy ra số ít hiện tượng lợi dụng chính sách, lập danh sách trùng, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo không đúng tiêu chí đối tượng…

Liên quan đến vấn đề này, tại báo cáo tập hợp ý kiến cử tri, Nhân dân do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình Quốc hội cũng nêu, gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có tính thời điểm, giải quyết tình huống cấp bách. Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân cho rằng, công tác triển khai thực hiện còn lúng túng, xác định đối tượng thụ hưởng chưa phù hợp với bối cảnh, tình hình, do vậy giải ngân kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp đạt tỷ lệ thấp, không đạt được mục tiêu như dự kiến. Do đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các bộ ngành, chính quyền các cấp, cơ quan liên quan cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm để triển khai tốt hơn gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 (gói 26.000 tỷ đồng) của Chính phủ nhằm giúp đỡ doanh nghiệp và người dân một cách thực chất, thiết thực hơn.

Trong khi đó, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cũng cho rằng, tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tăng, số lao động thất nghiệp tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ủy ban đề nghị Chính phủ triển khai hiệu quả hơn chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Duy trì và phục hồi hoạt động doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, tạo việc làm cho người lao động; thực hiện phương châm “cứu doanh nghiệp như cứu người bệnh” để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, sẵn sàng chuẩn bị cho giai đoạn hậu Covid-19…

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo