Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020

Để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh phải biết nghe dân, thật sự vì dân

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính chúc mừng các tập thể được nhận bằng khen
(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 19/1, Ban tổ chức Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Kết nạp được hơn 9.160 đảng viên mới

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, năm 2018, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện điều động, bố trí, luân chuyển và quản lý cán bộ theo quy trình, quy định; việc bổ sung nguồn cán bộ trẻ được đào tạo chính quy về cơ sở; lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và chuẩn bị cho Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung xây dựng, kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ TP; điều động, phân công, chỉ định, chuẩn y, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ… đối với 356 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Về việc thực hiện tinh giản biên chế, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy giao giảm biên chế dần theo từng năm. Tính chung trong 3 năm (từ năm 2016 đến năm 2018) đã tham mưu giao biên chế khối Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội TP, quận/huyện và tương đương giảm 492 biên chế. Đến cuối năm 2018, TP đã có 40/1.911 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên, giảm giao biên chế 23.511 người.

Về công tác phát triển Đảng, năm 2018 toàn Đảng bộ TP đã kết nạp được hơn 9.160 đảng viên mới. Đối với việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017, toàn Đảng bộ có 194.773/223.038 đảng viên được đánh giá chất lượng, trong đó 19.812 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 13,64% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ). Có 2.260/2.290 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá chất lượng (chiếm 98,7% số tổ chức cơ sở Đảng), trong đó có 1,129 tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh (chiếm 49,95% số cơ sở Đảng được đánh giá); 193 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu (chiếm 17,1% số tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh).

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, năm 2019, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy từ cấp TP đến quận/huyện, phường/xã, thị trấn; rà soát, bổ sung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là công tác thông tin tuyên truyền sẽ đẩy mạnh việc thông tin về hoạt động của ngành tổ chức xây dựng Đảng của TP; trong đó có giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, những điển hình trong công tác xây dựng Đảng của các đơn vị tại chuyên trang về công tác tổ chức xây dựng Đảng trên Trang tin Điện tử Đảng bộ TP.

Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính ghi nhận và đánh giá cao kết quả Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã đạt được trong năm 2018.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sớm kiện toàn các vị trí công tác theo đúng quy định, đúng tiêu chuẩn; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với triển khai thực hiện tốt đề án vị trí việc làm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng TPHCM cần có giải pháp để đến năm 2020 xác định được vị trí việc làm của cả hệ thống chính trị; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng với tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, những hiện tượng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh phải biết nghe dân, thật sự vì dân. Đồng chí đề nghị, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phải suy nghĩ cơ chế để nhân dân đóng góp, góp ý cho Đảng; để tiếp nhận được sự đánh giá của nhân dân với các tổ chức cơ sở Đảng. Cùng với đưa ra được các sáng kiến nhằm giảm số lượng tờ trình cho Ban Thường vụ Thành ủy nhưng đảm bảo nâng cao được hiệu quả công việc, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cần phối hợp với các Ban Đảng của Thành ủy trong công tác xây dựng Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, năm 2019 là năm TPHCM tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đề ra. Vì vậy, cùng với thực hiện công tác thường xuyên, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cũng phải tập trung cho công tác tổ chức xây dựng Đảng để chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp cho nhiệm kỳ tới.

Sau khi thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác xếp sắp, tổ chức bộ máy cán bộ còn chậm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, công tác tổ chức xây dựng Đảng của TP phải rà soát, dự báo công tác chuẩn bị cán bộ, nhân sự. Thực hiện luân chuyển cán bộ giảm uy tín, không hoàn thành nhiệm vụ, sắp xếp lại bộ máy cho phù hợp; việc tuyển chọn cán bộ phải đảm bảo công bằng, công khai, khách quan. Công tác quy hoạch cán bộ phải hết sức thận trọng, bám sát các tiêu chuẩn nhưng không để sót cán bộ có năng lực. Các quận ủy, huyện ủy cũng dự báo, đánh giá công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp phường, xã. 

Đề cập đến nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Đảng bộ cơ sở, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cần có giải pháp để các cuộc họp chi bộ là nơi đảng viên thảo luận những nội dung cần thảo luận, trao đổi về đường lối, chủ trương của Đảng. Sinh hoạt chi bộ phải là sinh hoạt chính trị đặc thù của Đảng, tạo hứng thú cho đảng viên tham gia sinh hoạt.

Tại hội nghị, 7 tập thể đã được đón nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Dịp này, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tặng Giấy khen cho 8 tập thể.

S. Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo