Thứ Hai, ngày 3 tháng 8 năm 2020

Đề xuất ủy quyền cho Chính phủ quy định cụ thể tổng mức đầu tư của dự án hợp tác công – tư

Đại biểu Phạm Phú Quốc

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 11/11, đại biểu Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày cho thấy, việc ban hành một đạo luật riêng để điều chỉnh hoạt động đầu tư PPP, tránh tình trạng “vay mượn” quy định của các pháp luật khác trong quá trình áp dụng là cần thiết với mục tiêu hình thành khung pháp lý ổn định, bền vững. Dự thảo Luật đã được nghiên cứu và hoàn thiện để có thể đạt mục đích có giá trị pháp lý cao điều chỉnh hoạt động đầu tư PPP, kế thừa các quy định về PPP đã triển khai hiệu quả; xử lý các khác biệt, thiếu đồng bộ giữa quy định hiện hành về PPP với các Luật khác; khắc phục các tồn tại, bất cập trên tinh thần tránh xáo trộn, ảnh hưởng các dự án đã và đang triển khai. Bảo đảm quy định của Luật phù hợp với các cam kết quốc tế về đầu tư, thương mại; tuân thủ nguyên tắc kinh tế thị trường, lấy lợi ích cho người dân, nhà nước và nhà đầu tư là trọng tâm khi xây dựng chính sách.

Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Kinh tế tán thành với đề xuất thay đổi tên gọi của dự án Luật là “Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư” nhằm bảo đảm phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư công, cũng như để phản ánh được bản chất cơ chế đầu tư đối tác công tư và không làm thay đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các nội dung của dự án Luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, nhu cầu đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội rất lớn, trong khi nguồn lực đầu tư hạn chế thì việc tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho các dự án quan trọng, mang tính lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là cần thiết và phù hợp. Dự thảo Luật đã xác định một số lĩnh vực đầu tư cần thiết, cũng như có quy định mở đối với các lĩnh vực phát sinh trong tương lai cần đầu tư theo phương thức PPP trên nguyên tắc các lĩnh vực khác phải phù hợp với quy định về lĩnh vực đầu tư công và khả năng bố trí vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn (nếu dự án có sử dụng vốn đầu tư công).

Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng và xác định một cách có chọn lọc về các lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP, bảo đảm tính công khai, minh bạch, hiệu quả của phương thức đầu tư PPP và thống nhất, đồng bộ với quy định tại các luật liên quan, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho các bên trong lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Về quy mô đầu tư của dự án PPP, Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP để áp dụng phương thức đầu tư PPP là cần thiết nhằm ưu tiên đầu tư PPP đối với các dự án quan trọng, khuyến khích thu hút nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân thuộc các lĩnh vực được xác định, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, không kiểm soát được rủi ro do các dự án PPP còn liên quan đến các nghĩa vụ từ phía khu vực công như bảo đảm đầu tư, cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu... Song, cần tiếp tục nghiên cứu, quy định cụ thể quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu đối với các lĩnh vực cũng như làm rõ hơn căn cứ, cơ sở của việc quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP tại dự thảo Luật.

Nói về quy mô của dự án đầu tư hợp tác công tư, đại biểu Phạm Phú Quốc (TPHCM) cho rằng trong các dự án hợp tác công - tư có cả sự tham gia của nhà nước và các thành phần kinh tế khác thì để khoản rạch ròi giữa các nguồn vốn này thì rất cần phải quy định về quy mô, vấn đề này cũng phân định được đối tác công tư với xã hội hóa, thấy vai trò của đối tác công - tư.

Còn theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM), có thể ủy quyền cho Chính phủ quy định cụ thể tổng mức đầu tư để thu hút được vốn của khu vực tư vào trong khu vực công. Theo đại biểu, hợp tác công – tư không có nghĩa hoàn toàn là tư nhân mà là cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, vì đầu tư cho hạ tầng là liên tục phát triển theo yêu cầu của đất nước, để đáp ứng cho phát triển kinh tế, nhu cầu này rất lớn. Việt Nam cũng như các nước đều có giới hạn trần nợ công nên không thể sử dụng nợ công để đầu tư các công trình này, do đó cần có sự hợp tác để không làm tăng nợ công, đây là mục tiêu lớn nhất của PPP. Việt Nam có hợp tác công tư từ năm 1999 và đã ban hành nhiều nghị định về PPP, nhưng qua quá trình triển khai các nghị định chưa bao quát hết các điều khoản phát sinh, trong đó có một số khiếm khuyết như lựa chọn dự án, thời gian đầu tư chưa đảm bảo tính minh bạch, tiềm ẩm rủi ro. Việc áp dụng các hợp đồng đa dạng nhưng chưa có quy định cụ thể, vai trò kiểm tra, giám sát trong triển khai dự án thiếu chặt chẽ.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo