Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022

Đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học tập và làm theo Bác

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại điểm cầu TPHCM có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM…

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng vỉên

Báo cáo kết quả qua 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đồng chí Lê Hải Bình cho biết, Kết luận 01 bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới. Qua kết quả thực hiện cho thấy đã tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII và Kết luận 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đã khơi lên tâm huyết, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội; siết chặt, tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị, góp phần tạo một bước chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

Đồng thời, nhờ sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01 trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19, các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch đã xuất hiện, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

TPHCM: 93 mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả

Nêu một số kết quả nổi bật sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, TPHCM bắt đầu tổ chức học tập, triển khai Kết luận 01 và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương vào thời điểm hết sức đặc biệt, khi thành phố bắt đầu rơi vào đợt bùng phát dịch lần thứ 4, nhưng cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân thành phố đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, từng bước kiểm soát được dịch, đảm bảo cuộc sống bình yên và sức khỏe của nhân dân, đưa cuộc sống trở lại “bình thường mới”, bắt tay ngay vào việc triển khai các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần khẩn trương nhất. TPHCM đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề người dân bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định và tập trung thực hiện các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc trong thực tiễn tại thành phố và tại các địa phương, cơ quan, đơn vị cơ sở trực thuộc với 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm; bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, các cấp ủy trực thuộc cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá, những vấn đề được nhân dân quan tâm, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

TPHCM cũng quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 1 năm triển khai thực hiện, đến nay, có 93 mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị và bước đầu được học tập, triển khai và nhân rộng.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng nhấn mạnh một nội dung có ý nghĩa hết sức đặc biệt, sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố là xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố vinh dự mang tên Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị.

Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh, việc thực hiện Kết luận 01 một năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh mới có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh.

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời, tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tích cực, sớm hoàn thành việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên.

“Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ” - đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị.

Ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non”

Hội nghị đã giới thiệu bộ sách "Vang vọng lời nước non" do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

Công trình với sự tham gia biên soạn của các chuyên gia như GS.TS. Đinh Xuân Dũng, GS.TS. Nguyễn Như Ý… Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, đã chọn lọc công phu từ hàng chục nghìn trang sách của bộ Hồ Chí Minh toàn tập những câu, đoạn, ý hay, khúc chiết. Tên của mỗi tập sách đều lấy một câu nói của Bác để thể hiện cô đọng nội dung chính. Mỗi tập được sắp xếp thành một hệ thống câu chữ theo dạng từ điển để độc giả vừa trực tiếp đọc tác phẩm của Người mà không phải qua một sự phân tích hay bình luận gián tiếp nào, vừa có thể suy ngẫm về các danh ngôn theo từng chủ đề.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo