Chủ Nhật, ngày 13 tháng 6 năm 2021

Đổi mới quy trình làm luật theo hướng hiệu lực, hiệu quả sát với thực tiễn cuộc sống

Phó Giám đốc Công an TPHCM Nguyễn Sỹ Quang phát biểu tại buổi họp báo về tình hình trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021.

(Thanhuytphcm.vn) - Ứng cử viên Đỗ Khắc Hưởng, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 4 – TPHCM tại Quận: 10, 12 vừa gửi văn bản tiểu sử và chương trình hành động về Ủy ban Bầu cử TP, trong đó khẳng định: sẽ tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của TP thuộc thẩm quyền của Quốc hội trên tinh thần tận dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bảo đảm các quyết định hợp lòng dân, đem lại lợi ích tốt nhất cho Nhân dân

Trong chương trình hành động, ứng cử viên Đỗ Khắc Hưởng bày tỏ: Nếu được cử tri lựa chọn là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ đem hết tâm huyết, năng lực, tiếp tục học hỏi, tích lũy kiến thức, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.

Cụ thể, liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tiếp xúc với cử tri TP và cử tri của đơn vị bầu cử, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, với cơ quan, tổ chức hữu quan; tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri, báo cáo hoạt động của mình và của Quốc hội với cử tri. Bên cạnh đó, gắn bó và luôn sẵn sàng tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, nhanh chóng nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết; chất vấn người có thẩm quyền về những vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm trong trường hợp cần thiết.

Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an Đỗ Khắc Hưởng nhấn mạnh: sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực vào hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên thực tế, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, đem lại cuộc sống bình yên, an toàn và ngày càng tốt hơn cho cử tri, cho Nhân dân.

Trong đó, chú trọng đến việc ban hành và giám sát việc thi hành các quy định của pháp luật về cải cách hành chính, về nâng cao đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trước Nhân dân; xây dựng chính quyền phục vụ, tạo thuận lợi tốt nhất cho Nhân dân, cho tổ chức, doanh nghiệp. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; ùn tắc giao thông và ngập úng tại các TP lớn.

Bên cạnh đó, sẽ lắng nghe, lấy ý kiến tham vấn, góp ý của cử tri, nhất là cử tri TP, cử tri nơi bầu cử, bảo đảm các quyết định hợp lòng dân, đem lại lợi ích tốt nhất cho Nhân dân, hài hòa với lợi ích Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp. Là cầu nối giữa các cơ quan ở Trung ương với chính quyền, tổ chức, Nhân dân TP, góp phần tạo thuận lợi trong việc quyết định và thực hiện các chính sách, chủ trương, dự án cho sự phát triển của TP.

Ứng cử viên Đỗ Khắc Hưởng, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an. Ứng cử viên Đỗ Khắc Hưởng, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

Đề xuất hoàn thiện pháp luật liên quan phòng chống hiệu quả các loại tội phạm mới

Trong chương trình hành động, ứng cử viên Nguyễn Sỹ Quang, Đại tá, Thành ủy viên, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an TPHCM được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 2 – TPHCM tại Quận: 1, 3, Bình Thạnh, nhấn mạnh sẽ có thái độ rõ ràng và hành động quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng theo tinh thần “không có vùng cấm”.

Ứng cử viên Nguyễn Sỹ Quang bày tỏ: tham gia và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội; luôn cầu thị, lắng nghe và đối thoại thẳng thắn nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để chuyển tải đầy đủ, trung thực đến các cơ quan chức năng, tổ chức, cơ quan có trách nhiệm giải quyết; và giám sát, theo dõi đến cùng kết quả giải quyết nhằm trả lời thỏa đáng cho cử tri .

Đồng chí khẳng định tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân; giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, người đại biểu của nhân dân; luôn rèn luyện, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, sẽ tập trung đề xuất Quốc hội về quyết sách các giải pháp, chính sách để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tận dụng hiệu quả thời cơ Cách mạng 4.0. Đổi mới quy trình làm luật theo hướng hiệu lực, hiệu quả sát với thực tiễn cuộc sống; cải cách mạnh mẽ nền hành chính hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Xây dựng bộ máy Nhà nước chuyên nghiệp vì Nhân dân phục vụ; cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP kiên trì kiến nghị Quốc hội nghiên cứu điều tiết ngân sách hợp lý để TP có điều kiện đầu tư phát triển; ưu tiên xây dựng chính quyền đô thị, TP thông minh, phát triển kinh tế số nhằm tăng năng suất lao động và thu nhập của người dân. Quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc cấp bách như giao thông, môi trường, ngập nước, vệ sinh an toàn thực phẩm, ma túy và tệ nạn xã hội...

Với những thuận lợi trên cương vị, lĩnh vực công tác hiện nay, đồng chí Nguyễn Sỹ Quang khẳng định: sẽ tham gia đề xuất Quốc hội các quyết sách về bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, nhất là vấn đề Biển Đông; tham gia hoàn thiện pháp luật liên quan an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm mới, tội phạm xuyên quốc gia, công nghệ cao, tội phạm xâm hại trẻ em; xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng chính quy, hiện đại, có mặt hiện đại ngay, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo