Thứ Tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021

Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình mới

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 11/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM có buổi làm việc với UBND TP Thủ Đức, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Thủ Đức giám sát về “việc thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 trên địa bàn TPHCM giai đoạn từ 1/1/2018-30/6/2021” trên địa bàn TP Thủ Đức. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo của UBND TP Thủ Đức cho biết, Luật Công đoàn năm 2012 đã tạo hành lang pháp lý vô cùng quan trọng cho Công đoàn Việt Nam thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo luật định, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị đất nước, phát huy vai trò và ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị xã hội. Việc quy định rõ ràng, cụ thể mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước và tổ chức công đoàn đã góp phần quan trọng củng cố pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho UBND TP Thủ Đức hỗ trợ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Công đoàn tại đơn vị.

Cụ thể, UBND TP Thủ Đức đã chú trọng, quan tâm đến việc xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến tổ chức công đoàn, quyền và nghĩa vụ của người lao động; nghiên cứu, chủ động góp ý có chiều sâu, chi tiết các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền các cấp trong việc xây dựng, ban hành chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng công chức, viên chức, người lao động.

LĐLĐ TP Thủ Đức cũng cho biết việc giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn luôn được chú trọng thực hiện đảm bảo không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp gây ảnh hưởng đến các hoạt động tại công đoàn cơ sở.

Một số đề xuất, kiến nghị, UBND TP Thủ Đức và LĐLĐ TP Thủ Đức nêu tại hội nghị cho rằng để duy trì tốt các hoạt động công đoàn tại cơ sở và đảm bảo hoàn thiện Luật Công đoàn năm 2012 cần chú trọng thực hiện phối hợp với Đảng ủy doanh nghiệp kịp thời xây dựng tổ chức Đảng tại cơ sở; thường xuyên duy trì và tạo được mối liên hệ khắng khít giữa cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở với cán bộ công đoàn cơ sở trong việc giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tại đơn vị thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên, đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình mới; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lưc đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có phẩm chất, có năng lực và phương pháp vận động quần chúng, có tâm huyết, nhiệt tình với công tác công đoàn.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Nêu ý kiến tại hội nghị, đại diện Ban quản lý KCX- KCN TP cho rằng: ở TP Thủ Đức hiện có KCN Cát Lái, Bình Chiểu, Linh Trung 1, Linh Trung 2. Trong thời gian qua việc phối hợp giữa Ban Quản lý và LĐLĐ TP Thủ Đức được đẩy mạnh để giải quyết tranh chấp lao động tập thể, quản lý lao động nắm bắt tình hình chi trả tiền lương, pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp, góp phần ổn định hoạt động trong KCX-KCN. Đồng thời, đề xuất cần chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Đại diện Bảo hiểm xã hội TP cho rằng thời gian này cần quan tâm đến quyền lợi người lao động nhất là trong tình hình dịch bệnh. Hiện nhiều công ty có tình trạng chậm nộp BHXH, do vậy Công đoàn doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận những ý kiến của các đơn vị; đồng thời cho rằng theo dự báo tình hình trong nước những năm tới có những diễn biến phức tạp, bên cạnh đó chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động còn chưa đồng đều sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai và áp dụng các quy định của Luật Công đoàn vào thực tiễn. Do vậy, các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị sẽ được Đoàn ĐBQH TPHCM xem xét trình tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo