Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

Đồng chí Nguyễn Thị Thu phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Thủ Đức

Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 9 Nguyễn Thị Thu (thứ hai từ trái qua) được giao phụ trách Chi cục THADS Thành phố Thủ Đức

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 4/1, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM đã công bố Quyết định về việc sắp sếp Chi cục THADS cấp quận thuộc Cục THADS TPHCM và thành lập Chi cục THADS Thành phố Thủ Đức, TPHCM; Quyết định về việc giao phụ trách Chi cục THADS thành phố Thủ Đức. Tham dự và chủ trì buổi công bố quyết định có Cục trưởng Cục THADS TPHCM Vũ Quốc Doanh.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Thu, Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 9 phụ trách Chi cục THADS Thành phố Thủ Đức, TPHCM kể từ ngày 1/1/2021 cho đến khi kiện toàn được chức danh Chi cục trưởng Chi cục Thành phố Thủ Đức.

Chi cục THADS Thành phố Thủ Đức chính thức được thành lập từ ngày 1/1/2021 trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị Chi cục THADS Quận, 2, Quận 9, quận Thủ Đức. Chi cục THADS Thành phố Thủ Đức, TPHCM có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo địa giới hành chính mới kể từ ngày 1/1/2021 và kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục THADS Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức, TPHCM theo quy định của pháp luật. Trong đó: Tiếp nhận và giải quyết công việc phát sinh trên địa giới hành chính mới từ ngày 1/1/2021; tiếp nhận và tiếp tục giải quyết các công việc do Chi cục THADS Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức đang thực hiện trước ngày 1/1/2021 theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan; tiếp nhận và chỉ đạo hoạt động đối với công chức, người lao động của 3 Chi cục đến khi hoàn thành việc sắp xếp nhân sự theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục THADS TPHCM Vũ Quốc Doanh mong rằng với trọng trách mới, đồng chí Nguyễn Thị Thu tiếp nhận công việc, phụ trách điều hành Chi cục THADS thành phố Thủ Đức; có kế hoạch bố trí sắp xếp phân công nhiệm vụ, báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Cục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo điều hành để có chỉ đạo kịp thời thực hiện công việc hiệu quả đúng quy định của pháp luật.

Hiệp Thọ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo