Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022

Đồng chí Vương Đình Huệ tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 20/7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV giữ vị trí Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Có 475 ĐBQH đã đồng ý thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV (100% đại biểu có mặt).

Theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức ngay sau khi kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội được công bố. Trước quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, tay trái đặt lên bản Hiến pháp, tay phải giơ cao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Phát biểu sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn các ĐBQH đã tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Đề cập đến các ưu tiên của Quốc hội khóa XV, đồng chí nhấn mạnh, với cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí sẽ cống hiến hết sức mình, cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các ĐBQH, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm Quốc hội Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sẽ cùng với tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các ĐBQH nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu không ngừng, cầu thị, nghiêm túc lắng nghe, phát huy dân chủ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hữu quan; củng cố niềm tin và sự ủng hộ của Nhân dân, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các nhân sĩ trí thức, bạn bè quốc tế, cùng sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, báo chí. “Với sức mạnh tổng hợp to lớn đó, tôi tin tưởng rằng Quốc hội Việt Nam khóa XV sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó” - đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh.


Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Ngày sinh: 15/3/1957

- Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

- Ngày vào Đảng: 9/3/1984    Ngày chính thức: 9/9/1985

- Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ủy viên Trung ương Đảng khoá X, XI, XII, XIII

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV, XV

Tóm tắt quá trình công tác

- Tháng 9/1979 đến 1985: Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính); Phó Bí thư Liên đoàn khoa Kế toán; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.

- 1985 - 1986: Học viên Khoa Châu Âu, lớp tiếng Tiệp, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

- 1986 - 1990: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia; Bí thư chi bộ, Đơn vị Trưởng lưu học sinh và sau đó là Trưởng Thành hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bratislava.

- 1991 - 1992: Giảng viên Khoa Kế toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 10/1992 đến 4/1994: Đảng ủy viên Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Phó Trưởng khoa Kế toán, Quyền Trưởng khoa Kế toán, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 5/1994 đến 2/1999: Trưởng khoa Kế toán, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 3/1999 đến 6/2001: Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).

- 7/2001 đến 6/2006: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ Khối Kinh tế Trung ương.

- 7/2006 đến 8/2011: Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước; được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 8/2011 đến 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 12/2012 đến 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 1/2016 đến 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- 4/016 đến 2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (tháng 6-2016), Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Ngày 7/2/2020, Bộ Chính trị có Quyết định số 1818-QĐ/TW điều động đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ngày 11/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Vương Đình Huệ.

- Ngày 12/10/2020: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày 31/1/2021: Được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo