Thứ Bảy, ngày 24 tháng 7 năm 2021

Dự kiến có 5/14 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 24/6, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về kết quả sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X; kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại  hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp đoàn, về phía lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP;…

Kinh tế TP tăng trưởng khá và ổn định

Báo cáo tóm tắt kết quả sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ TP lần thứ X, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, kinh tế TP tăng trưởng khá và ổn định; tổng sản phẩm trong nước địa phương (GRDP) tăng bình quân đạt 8,3 %/năm. Năng suất lao động của TP năm 2020 đạt 333,6 triệu đồng đứng đầu cả nước, cao hơn 2,7 lần so với bình quân cả nước; tốc độ tăng năng suất lao động của TP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,2 %/năm, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 là 4,8 %/năm và cao hơn bình quân cả nước giai đoạn 2016 - 2019 là 5,85 %/năm. Tỷ trọng kinh tế TP trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm gần 23% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người tiếp tục tăng liên tục qua các năm, đến năm 2020 ước đạt 6.799 USD, gấp 1,3 lần năm 2015 (5.104 USD) và gấp 2,3 lần so với cả nước. Ước thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 là 1.857,204 tỷ đồng, đạt 101,6 % so với dự toán và tăng 55,49 % so với giai đoạn 2011 - 2015, tốc độ tăng thu bình quân là 7,59%. Thu ngân sách TP các năm 2016 – 2019 bình quân chiếm 27% thu ngân sách cả nước, đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề ước đạt 85%; tỷ lệ thất nghiệp đô thị giảm lần lượt qua các năm, đến năm 2020 là 3,7%. Hoạt động khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo từng bước trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. TP cũng đã hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch. Số điểm ngập đã giảm trên cả 3 tiêu chí (số điểm ngập, số lần ngập và thời gian ngập).

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, bước đầu đổi mới về phương thức học tập Nghị quyết, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Cùng với đó triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. TPHCM đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo quan điểm chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với thực tiễn TP. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có nhiều nét đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Công tác triển khai Kết luận số 21 – KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội được đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đã được thực hiện với các giải pháp khá toàn diện. Việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế thông qua công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, quy định.

Đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ TP 2015 – 2019/2020, trong 14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, dự kiến 5 chỉ tiêu vượt (đạt 35,72%), 7 chỉ tiêu đạt (50%) và 2 chỉ tiêu không đạt (14,28%).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang báo cáo tại buổi làm việc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang báo cáo tại buổi làm việc.

Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đảm bảo các yêu cầu

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng bộ TP, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, đến cuối tháng 5/2020, toàn Đảng bộ TP có 2.097 tổ chức cơ sở Đảng với 241.341 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chọn 3/63 đảng bộ tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành diện rộng. Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở chọn 103 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Cùng với đó chọn 58 tổ chức cơ sở Đảng thực hiện đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Từ kết quả đại hội cấp cơ sở và cấp huyện, cấp trên cơ sở, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, kết quả đại hội tại 1.834 tổ chức cơ sở Đảng cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, triển khai đúng các văn bản quy định của Trung ương, Thành ủy. Công tác tổ chức, điều hành đại hội cơ bản đạt yêu cầu. Các văn kiện Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc. Công tác nhân sự đảm bảo đúng quy trình 5 bước trước khi được Ban thường vụ cấp ủy cấp trên thông qua và trình đại hội. Kết quả bầu cử cấp ủy, đa số đều đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Riêng đối với các đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy đều đạt yêu cầu, bầu một lần là đủ số lượng cấp ủy, chức danh bí thư trúng cử với tỷ lệ khá cao, qua đó cho thấy sự lựa chọn của Ban thường vụ Quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở đối với các đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy là sát, đúng và uy tín của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cơ sở này.

Đối với Đại hội điểm cấp huyện và tương đương, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, Ban thường vụ các cấp ủy được chọn tổ chức đại hội điểm đã nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy... Văn kiện Đại hội của các đảng bộ được chuẩn bị nghiêm túc; thể hiện đầy đủ các ý kiến góp ý và cầu thị trong tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo văn kiện của cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn cấp ủy viên, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, Thành ủy đã thành lập 3 tiểu ban: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban phục vụ đại hội. Đối với việc chuẩn bị văn kiện, TP đã tổ chức 5 hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo (lần 2) Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI. Để chuẩn bị trước cho nhân sự Đại hội Đại biểu TP lần thứ XI, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện quy trình rà soát, bổ sung, quy hoạch Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chức danh lãnh đạo, quản lý của TP nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Ban Thường vụ Thành ủy đã phát động đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo