Thứ Bảy, ngày 24 tháng 7 năm 2021

Dựa vào dân, lắng nghe dân để xây dựng Đảng, chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ trao đổi với các đại biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Việc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã giảm bớt sự trùng lắp; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị của TP. Trong năm 2020, một trong những nhiệm vụ của công tác này phải được làm với liều lượng phù hợp, có chất lượng để phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Đó là ý kiến được đưa ra tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp TPHCM năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 2/6.

Giảm bớt sự trùng lắp trong kiểm tra, giám sát

Tại hội nghị, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cho biết, MTTQ Việt Nam TP đã tổ chức thực hiện thí điểm giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc thực hiện phiếu khảo sát lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP từ năm 2018. Trong quá trình khảo sát cũng gặp nhiều khó khăn. Mặt trận đã đổi mới phương thức, cách làm trong giám sát và phát huy tốt vai trò của các tổ chức thành viên tại cơ sở.

Khảo sát của MTTQ Việt Nam TP không chỉ để giám sát sự phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mà còn là điều kiện để người dân, doanh nghiệp góp ý, hiến kế, xây dựng chính quyền vững mạnh, qua đó giúp cho chính quyền các cấp từng bước xây dựng cơ quan, đơn vị hiện đại, gần dân, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phấn đấu, đồng thời, cũng là căn cứ để xét chi thu nhập tăng thêm chính xác, hiệu quả cho cán bộ, công chức, viên chức”.– Đồng chí Tô Thị Bích Châu cho biết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Từ kết quả giám sát về hiệu quả sử dụng tài nguyên đất của các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn TP của HĐND TP, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND TPHCM Triệu Đỗ Hồng Phước kiến nghị, tiếp tục hướng dẫn UBND quận - huyện triển khai thực hiện thống nhất đối với các trường hợp UBND TP ban hành Quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai; đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với các dự án đã đăng ký kế hoạch nhưng chậm triển khai thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật đất đai năm 2013. Tăng cường quản lý chặt chẽ quá trình triển khai, thực hiện các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, làm cơ sở rà soát, xử lý theo quy định pháp luật đối với các dự án chậm triển khai, không hoạt động tại địa điểm đăng ký cũng như đối với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất của các chủ đầu tư dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất.

Chia sẻ về những kết quả của công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019, Phó Chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ cho biết, đến nay Thanh tra TP đã thực hiện công khai các kết luận Thanh tra được ban hành năm 2019 đã được Chủ tịch UBND TP xem xét, chỉ đạo trên trang thông tin điện tử cơ quan. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát của người dân, của các tổ chức đoàn thể, của cơ quan báo chí với hoạt động chung của cơ quan nhà nước và đối với các lĩnh vực được dư luận quan tâm, chú trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã ghi nhận kết quả trong thực hiện Thông báo số 3150-TB/TU ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc lãnh đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp TP.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, cùng với thực hiện Quy định 1374 và tổ chức giao ban hàng quý giữa thường trực Thành ủy với quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở; việc triển khai thực hiện Thông báo số 3150-TB/TU là một trong 3 giải pháp của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và năng lực lãnh đạo của các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở. Đây là năm đầu tiên thực hiện Thông báo số 3150-TB/TU và đã đạt được kết quả tương đối; các đơn vị được phân công đều hoàn thành hết đầu việc được giao. Về chất lượng, qua kiểm tra mỗi đơn vị đều nỗ lực chỉ ra điểm mạnh, hạn chế với đối tượng được kiểm tra, giám sát và có kiến nghị xử lý các nội dung. Từ công tác phối hợp đã giảm bớt sự trùng lắp trong kiểm tra, giám sát; đóng góp vào tình hình an ninh chính trị của TP.

Phải công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát

Về nhiệm vụ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát năm 2020, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm nay diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, vì vậy công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có vai trò hết sức quan trọng. Công tác này phải được làm có chất lượng để phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, cùng với giám sát việc triển khai 47 đề án, kế hoạch của 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới sẽ được kiểm tra tiến độ chuẩn bị nội dung này ngay từ tháng 6. Năm nay sẽ tiếp tục thực hiện các kết luận của Thanh tra, kiểm tra Đảng liên quan đến Khu Đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2), Ban Thường vụ Thành ủy phải tiếp tục giám sát việc thực hiện các kết luận này.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, Ủy ban Kiểm tra cần đồng bộ hóa một hệ thống công tác kiểm tra, giám sát, trong đó ưu tiên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tiếp tục làm tốt hơn Quy định 1374 để dựa vào dân, lắng nghe dân để xây dựng Đảng, chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó là theo dõi, giám sát việc khắc phục các hạn chế, thiếu sót, vi phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra.

Đối với Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý đơn vị có vai trò là cơ quan thường trực của Thành ủy về kiểm tra tổ chức đại hội Đảng các cấp với tinh thần không để xảy ra bất ngờ, không để xảy ra sự cố. Từ năm nay triển khai giám sát các quy trình, thủ tục bổ nhiệm luân chuyển cán bộ thuộc thẩm quyền của UBND TP. Riêng Văn phòng Thành ủy tập trung kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đại hội Đảng một số quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở; kiểm tra việc triển khai thực hiện phần mềm xử lý thông tin phản ánh theo Quy định 1374.

Các đại biểu tham dự hội nghị Các đại biểu tham dự hội nghị

Đề cập nhiệm vụ của Ban Nội chính TP, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đơn vị cần kiểm tra việc phát hiện, xử lý và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án. Kiểm tra việc công bố, triển khai kết luận thanh tra ở sở ngành quận, huyện. Ban Dân vận Thành ủy giúp Thường trực Thành ủy giám sát thực hiện đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp; việc thực hiện Chỉ thị 19; ...

Liên quan đến công tác truyền thông, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, Ban Tuyên giáo khi tổ chức giao ban báo chí, hàng tháng có nội dung cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy báo cáo tình hình công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đến báo chí. Đưa thông tin lên Trang tin Điện tử Đảng bộ TP và báo Sài Gòn Giải Phóng và hỗ trợ thông tin cho các báo khác mở chuyên mục nghe người dân phản ánh về thanh tra, kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị TP.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, việc thông tin kịp thời về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát sẽ tạo ý nghĩa lan tỏa thông tin thường xuyên đến người dân, để người dân cảm nhận và tin tưởng hệ thống chính trị TPHCM về khả năng hoàn thiện, khắc phục hạn chế, yếu kém. Hệ thống chính trị muốn hoàn thiện phải lắng nghe người dân, đồng thời phải công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Giao nhiệm vụ cho HĐND TP, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu cần giám sát tiến độ, hiệu quả thực hiện dự án giao thông quan trọng trên địa bàn. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội cũng như giám sát thực hiện chính sách phòng chống COVID – 19. Đoàn Đại biểu Quốc hội TP bên cạnh giám sát thực hiện 1 số Luật cần giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP.

Đối với Thanh tra TP, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, tập trung thực hiện cơ chế giám sát thanh tra của các sở ngành quận/huyện đảm bảo đúng quy trình thủ tục, không phát sinh tiêu cực. Phối hợp với các cơ quan của TP, Ủy ban Kiểm tra đôn đốc thực hiện các kết luận của Kiểm toán, Thanh tra Chính phủ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tại Khu Đô thị mới  Thủ Thiêm (Quận 2) và Dự án xây dựng Thảo Cầm viên mới tại Củ Chi.

Thống nhất kế hoạch thực hiện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của TP, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ủy ban MTTQ TP tập trung, phối hợp giám sát thực hiện Chỉ thị 19, đặc biệt là việc công nhận phường/xã, khu phố/ấp sạch. Tăng cường giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn TP, trong đó tập trung vào việc đánh giá của khối doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TPHCM.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo