Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022

EVNHCMC: Thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại, tiếp thu ý kiến góp ý của khách hàng, người lao động

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 12/5/2022, đoàn công tác của Ban Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC).

Nội dung khảo sát về việc thực hiện các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, gồm: Quyết định số 935-QĐ/TU ngày 28/4/2017 về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn TPHCM; Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 28/4/2017 về Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn TPHCM và Quyết định số 994-QĐ/TU ngày 25/5/2017 ban hành Quy chế lấy ý kiến Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU, Quyết định số 936 -QĐ/TU, Quyết định số 994-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy EVNHCMC đã nghiêm túc lãnh đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, có kiểm tra, rà soát, hoàn thiện nội dung thực hiện hàng năm, gắn chặt với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hành dân chủ, giải quyết có trách nhiệm; ý kiến góp ý cho tập thể và bản thân ngày càng được quan tâm thực hiện; sự phối hợp tham gia giám sát, phản biện của các đoàn thể đạt hiệu quả tốt; quyền lợi chính đáng của người lao động, chất lượng cung cấp dịch vụ điện cho người dân thành phố được đảm bảo và không ngừng nâng cao. Nhiều cơ sở đảng, chuyên môn, đoàn thể trực thuộc còn có ý tưởng, sáng kiến cách thực hiện mới, hiệu quả cao, được biểu dương khen thưởng trong hội nghị tổng kết hàng năm.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, Bí thư cấp ủy cơ sở với cán bộ, đảng viên và người lao động, Tổng công ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động khách hàng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động điện lực, đặc biệt là chủ trương sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Lãnh đạo việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng với phương châm “3 dễ” (dễ tiếp cận, dễ tham gia dịch vụ, dễ giám sát); công khai, minh bạch các loại hình dịch vụ trên trang tin điện tử, tại phòng giao dịch các Công ty Điện lực; đa dạng hóa các kênh online “lắng nghe có trách nhiệm” với khách hàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng bộ EVNHCMC. Đơn vị đã có nhiều mô hình, nhiều kênh lắng nghe và giải quyết có hiệu quả các góp ý, kiến nghị của người lao động, khách hàng, đối tác, phối hợp tốt với các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức nhiều phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh... Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường các kênh lắng nghe, phát huy tinh thần giải quyết nhanh chóng, kịp thời, có trách nhiệm các kiến nghị, góp ý của người lao động, khách hàng, phát huy dân chủ cao trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Văn Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo