Chủ Nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021

Giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý chất thải rắn

TPHCM chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý chất thải rắn

(Thanhuytphcm.vn) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa có chỉ đạo về giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn TP.

Theo đó, thống nhất với nội dung dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND TP và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP. Đồng thời, giao Văn phòng UBND TP có văn bản trình xin ý kiến Thường trực UBND TP xem xét, thông qua trước khi ký ban hành theo quy định.

Mặt khác, thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về điều chỉnh Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND TP về ban hành quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hướng điều chỉnh giảm mức giá dịch vụ vận chuyển cho lộ trình giai đoạn 2021 - 2025 (chưa thu giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn này).

Cụ thể, giá tối đa đối với dịch vụ thu gom tại nguồn như sau: Thu gom thủ công năm 2020 đến năm 2025 là 364 đồng/kg; thu gom cơ giới từ năm 2020 đến 2025 là 166 đồng/kg. Giá tối đa đối với dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2020 - 2021 là 49,4 đồng/kg, năm 2022 là 98,8 đồng/kg, năm 2023 là 148,2 đồng/kg, năm 2024 là 197,6 đồng/kg, năm 2025 là 247 đồng/kg.

Bên cạnh đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện việc chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển rác và việc chuyển đổi đường dây rác dân lập sang hợp tác xã, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân trên địa bàn TP, báo cáo UBND TP.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo