Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021

Giải quyết hài hòa các quyền lợi ích chính đáng của Nhân dân gắn với lợi ích đất nước

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 31/12, Ban Dân vận Trương ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, hệ thống chính trị về công tác dân vận theo hướng đổi mới thiết thực gắn với cuộc sống của người dân. Lấy cuộc sống, sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, các giải pháp trong công tác dân vận. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, năm 2020, trước tác động của dịch bệnh COVID – 19, nước ta đã cơ bản thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát thành công dịch COVID – 19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đã phối hợp chặt với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều giải pháp an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai bão lũ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, những người yếu thế trong xã hội.

Công tác dân vận chính quyền đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế; cải cách hành chính dần đi vào thực chất. Hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý để quản lý và tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình kinh doanh với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, coi cải cách hành chính là khâu đột phá, đẩy mạnh ứng dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng Chính phủ điện tử. Riêng về công tác dân vận đấu tranh phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng lãng phí, đồng chí Trương Hòa Bình cho biết, công tác này đã được triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như đầu tư công, xây dựng cơ bản, bất động sản,… Cùng với đó là chỉ đạo điều tra xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, thu hồi tối đa tài sản tham nhũng của Nhà nước, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm; qua đó, tạo sự đồng tình ủng hộ và củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chia sẻ, 5 năm qua, công tác dân vận có nhiều đổi mới và chuyển động tích cực hơn. Ngành dân vận đã triển khai có hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII liên quan đến công tác này. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, góp phần cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Để đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong thời kỳ tới, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, các tổ chức chính trị, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải lưu ý tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức, trong trách nhiệm, trong hành động, sự gương mẫu mà trọng tâm là cuộc sống của Nhân dân. Từ đó, góp phần cho sự phát triển đất nước, sự đồng thuận, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những thành tựu của công tác dân vận trong nhiệm kỳ qua. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là dân vận chính trị tiếp tục được tăng cường, dân vận cơ quan Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là cơ quan hành chính các cấp. Chất lượng hiệu quả dân vận cơ quan Nhà nước gắn với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nêu cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ Nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tham gia phản biện, giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến công việc của Nhân dân.

Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị công tác dân vận đã đạt được nhiều thành tích góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; giải quyết có hiệu quả các nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; góp phần tích cực cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng lãng phí, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, quan tâm việc làm chủ và lợi ích thiết thực của các tầng lớp Nhân dân…

“Những kết quả quan trọng này góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân; giữa Nhà nước với Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tăng thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ.” – Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, hệ thống chính trị về công tác dân vận theo hướng đổi mới thiết thực gắn với cuộc sống của người dân. Lấy cuộc sống sự hài lòng của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, phải chú trọng công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, đạo đức công vụ cải cách hành chính phục vụ Nhân dân. Cùng với đó là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò tham gia của nhân dân xây dựng đổi mới chính sách pháp luật và giám sát việc thực hiện, giải quyết hài hòa các quyền lợi ích chính đáng của Nhân dân gắn với lợi ích đất nước. Tích cực đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân sát với thực tiễn, có tính thuyết phục cao, phù hợp với điều kiện phát triển, trình độ dân trí, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Tạo đồng thuận xã hội, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, chọn việc, chọn điểm tập trung làm rõ, triệt để, thiết thực góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân, tránh hình thức. Bên cạnh đó là đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo