Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản

TPHCM vừa có chỉ đạo giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện những giải pháp giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả quy định pháp luật, các chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp TP phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện tốt Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hiệu quả việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Công thương tiếp tục tổ chức triển khai thông tin trên đến các chủ đầu tư dự án nhà ở, đảm bảo thực hiện quy định về mẫu các loại hợp đồng đã được quy định cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; tất cả chủ đầu tư có trách nhiệm phải đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo mẫu quy định (đảm bảo về hình thức, nội dung và thủ tục đăng ký hợp đồng); tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với các trường hợp báo chí hoặc người dân phản ánh để kịp thời xử lý theo quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng mua bán nhà ở (người tiêu dùng), tránh xảy ra tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản. Tiếp tục tuyên truyền về ứng dụng SXD247 để người dân tìm hiểu thông tin pháp luật, thông tin quản lý nhà nước.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo