Thứ Tư, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Giới thiệu sách về đường lối quân sự của Đảng trong 90 năm qua

Ngày 4/2, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi Giới thiệu sách "Đường lối quân sự của Đảng-Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản" của phó giáo sư, tiến sỹ Vũ Quang Hiển nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Cuốn sách "Đường lối quân sự của Đảng-Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản" góp phần đem lại một cái nhìn toàn cảnh về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển đường lối quân sự của Đảng trong suốt 90 năm qua, kể từ khi Đảng thành lập đến nay, từ đó góp phần gợi mở những đề xuất nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, đủ sức đáp ứng mọi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trước yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại buổi giới thiệu, phó giáo sư, tiến sỹ Vũ Quang Hiển cho biết nội dung cuốn sách được chia làm 2 phần, gồm 8 chương, khái quát lược sử hình thành và phát triển của đường lối quân sự Việt Nam, chỉ ra một số nội dung cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng, thể hiện qua các giai đoạn lịch sử cụ thể.

Trong thời kỳ 1930-1945, xuất phát từ điều kiện lịch sử, xã hội Việt Nam với những đặc trưng riêng, Đảng ta đề ra đường lối cách mạng giải phóng dân tộc với nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạm gác vấn đề đấu tranh giai cấp để có thể huy động tổng lực sức mạnh dân tộc, đưa việc kết hợp đấu tranh giữa phong trào công nhân với phong trào yêu nước lên đến đỉnh cao, đồng thời có sự chuyển hướng kịp thời theo tình thế cách mạng để xây dựng và củng cố về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, ở giai đoạn đầu, với sự ra đời Nhà nước Dân chủ Cộng hòa non trẻ, đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, cùng lúc phải đối phó với thù trong giặc ngoài, Đảng ta đã có sự linh hoạt trong việc kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao để có thể tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng, tránh tổn thất tối đa, tạo điều kiện chuẩn bị cho công cuộc vừa kháng chiến, vừa kiến quốc lâu dài, kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính.

Những chủ trương, chiến lược đó là cơ sở để chúng ta có sự chuyển hướng kịp thời, đúng đắn từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, đưa lại thắng lợi to lớn trên mặt trận Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu."

Trong thời kỳ xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã đề ra đường lối quân sự vô cùng linh hoạt, sáng tạo, đưa cách mạng Việt Nam giành thắng lợi từng bước vững chắc.

Từ đó, Đảng đề ra đường lối tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân chủ nhân dân ở miền Nam, hai nhiệm vụ chiến lược đó tuy tính chất khác nhau nhưng quan hệ hữu cơ với nhau, song song tiến hành, ảnh hưởng sâu sắc lẫn nhau, trợ lực mạnh mẽ cho nhau nhằm hướng tới mục đích chung là giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà, tạo điều kiện thuận lợi để đưa cả nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sau ngày đất nước thống nhất, hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa được tiếp tục phát triển với nội dung phong phú, tập trung hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, đủ sức đối phó với mọi biến động của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế.

Cuốn sách có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn sâu sắc, là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà nghiên cứu, giảng dạy, các học viên, sinh viên, cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo TTXVN

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo