Thứ Ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020

Hỗ trợ chuyển đổi hoạt động rác dân lập lên mô hình Hợp tác xã, doanh nghiệp

Lực lượng công nhân vệ sinh đi thu gom rác trên đường phố TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 4/11, thông tin từ Văn phòng UBND TPHCM cho biết: Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vừa có ý kiến kết luận về tổng thể hệ thống quản lý chất thải rắn TP, các tồn tại và đề xuất giải pháp.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo căn cứ nhu cầu chuyển đổi, thu hút đầu tư công nghệ xử lý chất thải của TP theo hướng áp dụng công nghệ đốt rác phát điện là chủ lực và công nghệ này không yêu cầu phân loại chất thải đầu vào, thống nhất theo hướng điều chỉnh phương pháp phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP thành 2 nhóm: Nhóm chất thải có thể tái chế và nhóm chất thải còn lại. Nhóm chất thải còn lại được thu gom hàng ngày và chuyển giao về các nhà máy xử lý tập trung của TP; nhóm chất thải có thể tái chế được thu gom vào thứ bảy hoặc chủ nhật tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng địa phương và được chuyển giao cho các nhà máy tái chế.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP tổ chức lấy ý kiến các Sở ngành có liên quan về các chính sách dự kiến hỗ trợ chuyển đổi hoạt động rác dân lập lên mô hình Hợp tác xã, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Trong đó, giao Cục Thuế TP có ý kiến đề xuất về chính sách thuế đối với Hợp tác xã; Sở Giáo dục và Đào tạo TP có ý kiến đề xuất về miễn, giảm học phí cho con của người trực tiếp thu gom rác. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các Sở ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường TP tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp các quận, huyện và Hợp tác xã, doanh nghiệp thu gom rác, đại diện một số đường dây rác dân lập để hoàn thiện chính sách và trình UBND TP.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng thống nhất đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường TP về phân kỳ gia hạn thời gian chuyển đổi phương tiện đến năm 2025. Cụ thể, giai đoạn 2020 - 2021: 100% các quận nội thành và khuyến khích một số huyện ngoại thành hoàn tất công tác này, với các nội dung như tập trung hoàn tất việc sắp xếp lại đường dây thu gom rác dân lập trong 1 năm để tránh việc đầu tư lãng phí nhiều thùng rác 660 lít dẫn đến không có chỗ để và đảm bảo hiệu quả đầu tư phương tiện; xác định số phương tiện cần chuyển đổi; triển khai chuyển đổi phương tiện theo hình thức cuốn chiếu, đảm bảo hoàn tất trong 1 năm tiếp theo. Giai đoạn 2022 - 2025, các huyện ngoại thành còn lại phải chuyển đổi phương tiện để đảm bảo hoàn tất công tác này trên toàn địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP tham mưu UBND TP ban hành nội dung chỉ đạo UBND quận - huyện về triển khai đề án chuyển đổi phương tiện; tiếp tục phối hợp với SAMCO để nghiên cứu, đề xuất thêm các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ công tác thu gom, trung chuyển, vận chuyển chất thải. Đồng thời, giao Sở Tài chính TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP phối hợp xem xét việc cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ môi trường để đảm bảo đủ nguồn tiền cho vay chuyển đổi phương tiện.

Về triển khai dự án chuyển đổi công nghệ, giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP chủ trì cùng các Sở ngành có liên quan khẩn trương thẩm định dự án chuyển đổi công nghệ khí hóa - các bon hóa của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam và Đề án chuyển đổi công nghệ 1.000 tấn/ngày của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP. 

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo