Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022

Hoạt động văn học, nghệ thuật phải hiệu quả, góp phần cổ vũ cho việc hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 27/5, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TPHCM khai mạc lớp tập huấn Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2022.  Tham dự có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Cùng tham dự có thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP; Hội Văn học, nghệ thuật; Ban Tuyên giáo TP Thủ Đức, các quận, huyện; văn nghệ sĩ…

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức lý luận về văn hóa, văn học, nghệ thuật; nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng ở lĩnh vực văn hóa, văn nghệ cho cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy; các hội văn học, nghệ thuật thành phố, một số đơn vị thuộc các sở, ban, ngành liên quan; nhà xuất bản, phóng viên, biên tập viên một số báo, đài; giảng viên các trường có chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trên địa bản thành phố làm cơ sở lý luận tham mưu các nội dung, hoạt động văn hóa, văn nghệ trong tình hình hiện nay, góp phần tham mưu định hưởng thị hiếu thẩm mỹ nghệ thuật và tính tư tưởng trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của địa phương, đơn vị.

Tại chương trình, các đại biểu được tập huấn với 2 chuyên đề: Một số nội dung cơ bản trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Định hướng tính tư tưởng trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật và chương trình nghệ thuật.

Thông tin về một số nội dung cơ bản trong việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Phương Thảo cho biết, không gian văn hóa là những đặc trưng văn hóa của một cộng đồng người cụ thể gắn liền với phạm vi lãnh thổ nhất định trong khoảng thời gian cụ thể. 4 yếu tố cấu thành không gian văn hóa bao gồm: nơi phổ biến truyền bá các giá trị văn hóa, nơi tiếp thu, hình thành các giá trị văn hóa, nơi hình thành các giá trị văn hóa, nơi đánh giá, ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân tổ chức về việc phổ biến phát huy các giá trị văn hóa, phê phán, chế tài các hoạt động trái văn hóa và vi phạm pháp luật.

Đồng chí Phạm Phương Thảo báo cáo chuyên đề tại buổi tập huấn Đồng chí Phạm Phương Thảo báo cáo chuyên đề tại buổi tập huấn

Một số không gian văn hóa: không gian văn hóa công cộng, truyền thông, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa nghệ thuật, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội, hộ gia đình, tín ngưỡng tôn giáo…

Đồng chí Phạm Phương Thảo nhấn mạnh: Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM là việc củng cố, tạo lập các giá trị văn hóa trên địa TP mà nền tảng là những giá trị của cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm cho môi trường sống của TP đầy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho nét đẹp của con người Hồ Chí Minh gắn với nét đẹp con người TPHCM, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh đặc thù của TP.

Đồng chí Phạm Phương Thảo cũng nêu tính cần thiết và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Theo đó mục tiêu tổng quát là: xây dựng văn hóa, con người TP phát triển toàn diện gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, hoàn thành quy hoạch tổng thể không gian văn hóa Hồ Chí Minh, chuẩn hóa, đa dạng hóa giáo dục, đạo đức, văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, TPHCM. Nâng cao chất lượng các phong trào, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

“Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là việc làm lâu dài, có điểm nhấn từng nhiệm kỳ, triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến về nhận thức và sự tham gia của người dân.” - đồng chí Phạm Phương Thảo lưu ý.

Đoàn đại biểu tham dự lớp tập huấn Đoàn đại biểu tham dự lớp tập huấn

Để nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hiệu quả, đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê hình văn học, nghệ thuật TPHCM đề nghị các cấp ủy, cơ quan các cấp, các ngành tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ sáng tác, nghiên cứu phê bình văn học, nghệ thuật phát huy khả năng sáng tạo. Đồng thời, các văn nghệ sĩ tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tập trung sáng tác tác phẩm, công trình văn hóa nghệ thuật có giá trị và nghệ thuật, nội dung tư tưởng động viên tinh thần cho người dân thi đua, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn cuộc sống, gắn bó với nhân dân, bảo vệ phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

“Với vai trò, nhiệm vụ của mình, cấp ủy, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ sĩ cần đề cao trách nhiệm, quan tâm thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát kịp thời định hướng hoạt động văn học, nghệ thuật mang lại hiệu quả tốt nhất, góp phần động viên cổ vũ cho việc hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh đạt được trong thời gian sớm nhất, xứng đáng với TP mang tên Bác” - đồng chí Nguyễn Thọ Truyền nhấn mạnh.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo