Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022

Học sinh khối trung học thực hiện kiểm tra cuối học kỳ I theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến

Học sinh TPHCM sẽ thực hiện kiểm tra cuối học kỳ I theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 6/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM có văn bản hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với bậc trung học.

Theo đó, kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10/1/2022 đến ngày 22/1/2022. Trong đó, các trường ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2, 3, có tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh sẽ kiểm tra theo hình thức trực tiếp. Riêng trường học ở địa bàn dịch cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), học sinh không thể đến trường học trực tiếp thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

Đối với học sinh học hòa nhập thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch dạy học cá nhân đã điều chỉnh; các học sinh thuộc diện F0, học sinh vì cách ly, giãn cách xã hội,… không thể tham gia kiểm tra cuối kỳ từ 10/01/2022 đến 22/01/2022, nhà trường xem xét cho thực hiện kiểm tra, đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức phù hợp, trao đổi với cha mẹ học sinh, thông báo cho học sinh. Việc kiểm tra bổ sung hoàn thành trước ngày 28/2/2022.

Sở GD-ĐT TP yêu cầu các trường căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình Học kì 1 và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Bộ GD-ĐT, không kiểm tra những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu, những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm. Nội dung đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi, …) do Hiệu trưởng quyết định sau khi bàn bạc, thống nhất với Tổ chuyên môn, đảm bảo được đánh giá, phân loại học sinh theo quy định của Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT và theo quy chế kiểm tra đánh giá của nhà trường. Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi…) do hiệu trưởng quyết định sau khi bàn bạc, thống nhất với tổ chuyên môn, đảm bảo đánh giá, phân loại học sinh theo quy định.

Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, việc tổ chức kiểm tra cuối học kỳ 1 phải tuân thủ các quy định về an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của UBND TP và hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo