Chủ Nhật, ngày 2 tháng 10 năm 2022

Học sinh TPHCM sẽ khai giảng năm học 2022 - 2023 vào ngày 5/9

TPHCM ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 10/8, UBND TPHCM quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, tất cả các bậc học sẽ đồng loạt khai giảng 5/9. Đối với bậc mầm non, học sinh tựu trường ngày 31/8. Học kỳ 1 sẽ diễn ra từ 5/9/2022 đến 14/1/2023. Học kỳ 2 từ 16/1 đến 20/5/2023. Ngày bế giảng năm học diễn ra từ 22 đến 26/5/2023.

Bậc Tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và THPT) sẽ tựu trường ngày 22/8. Học kỳ 1 diễn ra từ 5/9/2022 đến 14/1/2023. Học kỳ 2 từ 16/1 đến 20/5/2023. Ngày bế giảng năm học diễn ra từ 22 đến 26/5/2023.

Đối với bậc Tiểu học xét hoàn thành chương trình Tiểu học trước 30/6, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023 - 2024 trước 31/7.

Đối với bậc THCS, xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023 - 2023 trước 31/7/2023.

Đối với bậc THPT hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 - 2023 trước 31/7/2023. Đối với giáo dục thường xuyên bổ túc THCS xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023.

UBND TPHCM yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù, bảo đảm số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo