Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Học viện Cán bộ TPHCM thu hút được đội ngũ giảng viên, viên chức có trình độ ngày càng cao

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 24/7, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM và Học viện Cán bộ TPHCM. Các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.

Buổi làm việc đã tập trung vào các nội dung: tình hình triển khai Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; Quy định 208-QĐ/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện; công tác phối hợp giữa Thành ủy TPHCM và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tình hình hoạt động của Học viện Cán bộ TPHCM.

Theo báo cáo của Học viện Cán bộ TP, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống chính trị của TP là hoạt động trọng tâm của Học viện. Hàng năm, Học viện Cán bộ TP luôn rà soát, đổi mới về nội dung chương trình và hình thức đào tạo phù hợp với với thực tiễn và yêu cầu khách quan; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tập trung chuyên sâu vào bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Từ năm 2018 đến nay, Học viện đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được 553 lớp với 49.128 học viên. Trong đó, chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tổ chức được 180 lớp với 12.451 học viên, chiếm tỷ lệ 32,54%. Chương trình bồi dưỡng đã tổ chức 296 lớp với 30.565 học viên, chiếm tỷ lệ 53,52%. Các chương trình phối hợp, liên kết đã tổ chức triển khai 36 lớp với 3.378 học viên, chiếm tỷ lệ 6,50%.

Từ năm 2016, Học viện Cán bộ TP cũng đã thực hiện đào tạo trình độ đại học chính quy với 5 ngành: Chính trị học, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Luật, Công tác xã hội với 2.734 sinh viên theo học.

Như vậy, từ năm 2018 đến nay, quy mô, các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Cán bộ TP đã ưu tiên và tập trung thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo Quy định 09-QĐi/TW thể hiện qua số liệu các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, các lớp bồi dưỡng, các lớp liên kết đào tạo chiếm tỷ lệ 92,56% trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Công tác đào tạo hệ đại học chỉ tập trung vào các chuyên ngành Chính trị học, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Luật, Công tác xã hội nhằm đào tạo đội ngũ kế cận cho hệ thống chính trị trong cả nước với chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm từ 500 – 600 sinh viên. Điều đó cho thấy, Học viện Cán bộ TP vẫn là một trường chính trị cấp tỉnh nhưng có thêm chức năng đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa cho hệ thống chính trị trong cả nước.

Với mô hình của Học viện đã thu hút được ngũ giảng viên, viên chức có trình độ ngày càng cao. Hiện tại, đơn vị có 27 tiến sĩ, trong đó có 3 phó giáo sư và có 102 thạc sĩ, trong số đó có nhiều thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh và đang chuẩn bị làm nghiên cứu sinh.

Theo báo cáo của Học viện Cán bộ TP, cùng phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm chính trị cấp quận, huyện, Học viện Cán bộ TP cũng đã thực hiện Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 2-5-2019 của Giám đốc Học viện).

Tại buổi làm việc các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trường chính trị tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; trung tâm chính trị cấp huyện.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo