Hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 7/7, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt những điểm mới cốt lõi, trong các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đến dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hồ Nam; Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Duy Vũ...

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Nam thông tin những điểm mới, cốt lõi trong các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trong đó, có Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn 02-HD/TW của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định 37; Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Vũ đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu, kỹ và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động. Đối với cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở phải dành thời gian nghiên cứu để nắm vững, đầy đủ quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Trong đó, coi trọng công tác nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và nhất là tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát của cấp có thẩm quyền.

Ngọc Hà


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo