Thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020

Hơn 28,772 tỷ đồng thực hiện dự án vùng huyện Bình Chánh, TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 199/QĐ-UBND ngày 16/1/2019 về duyệt dự án vùng huyện Bình Chánh, TPHCM giai đoạn từ năm 2020 - 2022.

Theo đó, dự án có mục tiêu dài hạn tiếp tục nâng cao một cách bền vững an sinh cho tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương nhất trên địa bàn huyện Bình Chánh đến năm 2022.

Mục tiêu ngắn hạn là xác định nhu cầu cơ bản của đối tượng dân cư dễ bị tổn thương (nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cộng đồng), để tiếp cận đồng hành, bảo trợ, tạo điều kiện chăm sóc và hỗ trợ các em khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển năng lực theo cách phù hợp nhất. Huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và cộng đồng để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, cụ thể, phù hợp để cải thiện điều kiện sống cho bộ phận dân cư dễ bị tổn thương, tương quan với chính sách của Trung ương và địa phương.

Địa điểm thực hiện dự án tại 3 xã mục tiêu (Tân Nhựt, Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân) thuộc huyện Bình Chánh. 

Về hoạt động của dự án, đối với hoạt động bảo vệ trẻ em nói chung và trẻ em đặc biệt khó khăn được xác định là nhóm dễ bị tổn thương trong cộng đồng sẽ được xây dựng năng lực, trang bị những kiến thức và kỹ năng để sống và lớn lên, được tham gia vào các hoạt động đào tạo thích hợp, được chăm sóc và nuôi dưỡng trong môi trường và bối cảnh để có thể phát triển tốt hơn và có khả năng tham gia một cách có chất lượng vào việc xây dựng và chủ động trong quá trình phát triển của cộng đồng tại huyện Bình Chánh; nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc và bảo vệ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại trường học và cộng đồng trong vùng dự án.

Hoạt động phát triển sinh kế, gia đình và cộng đồng được trang bị kiến thức và kỹ năng, cũng như các điều kiện để chăm sóc và nuôi dưỡng, ảnh hưởng và tích cực trong quá trình phát triển của trẻ. Nâng cao kiến thức cho hộ gia đình về các nguồn cung cấp đầu vào và liên kết thị trường thông qua quá trình đẩy mạnh các nhóm phát triển sản xuất kinh doanh, tổ chức tập huấn về phát triển kinh doanh, tiếp cận thị trường để phát triển ổn định sinh kế hộ gia đình. Cải thiện năng lực và khả năng tiếp cận việc làm thông qua nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp, tập huấn kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho thanh thiếu niên về dạy nghề cần thiết tìm kiếm việc làm.

Huy động sự tham gia của cộng đồng và lồng ghép bảo trợ, tăng cường tính làm chủ của cộng đồng trong lập kế hoạch và quản lý các chương trình được tăng cường. Thông qua việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo trợ, truyền thông thực hiện các công tác hành chính bảo trợ đúng và đầy đủ; cũng như đảm bảo trẻ đại diện và gia đình được tham gia vào các hoạt động của dự án, nhằm có một hệ thống thông tin đầy đủ, xuyên suốt và kế hoạch hành động kịp thời để góp phần cải thiện an sinh cho trẻ đại diện của dự án.

Tổng giá trị dự án hơn 28,772 tỷ đồng; trong đó vốn viện trợ không hoàn lại hơn 28,772 tỷ đồng do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam tài trợ; vốn đối ứng không. Hình thức viện trợ không hoàn lại thông qua dự án. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2022.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo