Thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020

Hợp nhất Chi cục Thuế Quận 7 và Chi cục Thuế huyện Nhà Bè thành Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - Nhà Bè

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 21/2, UBND TPHCM có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai hợp nhất Chi cục Thuế Quận 7 và Chi cục Thuế huyện Nhà Bè thành Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - Nhà Bè trực thuộc Cục Thuế TP kể từ ngày 2/3/2020.

Theo đó, UBND TP giao Cục Thuế TP triển khai thực hiện Quyết định số 170/QĐ-BTC ngày 7/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế TPHCM đảm bảo thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động liên hệ với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có liên quan thực hiện công tác chuyên môn có liên quan theo đúng quy định.

Đồng thời, giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn liên quan đến Chi cục Thuế khu vực (gồm các Quận 7 và huyện Nhà Bè có Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế TP trong công tác quản lý thuế, quản lý thu ngân sách nhà nước, hạch toán kế toán ngân sách, báo cáo, quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Cùng với đó, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn theo cơ chế “một cửa” liên thông theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hiệp y nhân sự lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực… để việc triển khai Quyết định số 170/QĐ-BTC được đảm bảo tiến độ và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo