Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021

Hợp tác xây dựng tuyến du lịch kết nối giữa tỉnh, thành phố

Du lịch đường sông được TPHCM tập trung khai thác trong thời gian gần đây.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TPHCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, chương trình tập trung vào một số nội dung như trao đổi thông tin trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá xúc tiến du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; kêu gọi đầu tư phát triển du lịch.

Cụ thể, đối với việc trao đổi thông tin trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, tập trung thông tin về quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, tình hình hoạt động du lịch theo từng năm. Cũng như thông tin về thị trường khách du lịch quốc tế, trong đó tập trung vào khách du lịch tàu biển và các thị trường như Úc, Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Á, ASEAN… ; xu hướng nhu cầu về sản phẩm du lịch, kế hoạch đầu tư mở rộng, phát triển sản phẩm du lịch và các chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp.

Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin hoạt động du lịch, công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính, hướng dẫn xử lý vi phạm liên quan đến bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn cho khách du lịch; thông tin về các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch.

Đối với việc phát triển sản phẩm du lịch, trên cơ sở tiềm năng phát triển du lịch địa phương, Sở Du lịch TPHCM phối hợp với các cơ quan chuyên môn lĩnh vực du lịch trực thuộc 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long lựa chọn những sản phẩm du lịch đặc trưng để giới thiệu cho các doanh nghiệp du lịch đưa vào kế hoạch triển khai liên kết hợp tác. Đồng thời, định hướng cho các doanh nghiệp du lịch của các địa phương hợp tác xây dựng tuyến du lịch kết nối giữa tỉnh, thành phố; tạo điều kiện gắn kết hệ thống kinh doanh lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách du lịch; phát triển và tổ chức các chương trình du lịch chuyên đề.

Sở Du lịch TPHCM phối hợp với các cơ quan quản lý du lịch trực thuộc 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tham mưu chính sách tạo điều kiện để các doanh nghiệp TPHCM xây dựng và chào bán các sản phẩm du lịch của TP cho khách du lịch ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. TPHCM sẽ làm đầu mối mở rộng liên kết khu vực Đông Nam Bộ và các khu vực khác để doanh nghiệp của các tỉnh, TP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp xây dựng và chào bán các sản phẩm du lịch.

Về quảng bá xúc tiến du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch TPHCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. trên cơ sở nhu cầu quảng bá điểm đến của các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, TPHCM sẽ làm đầu mối mời các cơ quan truyền thông, hãng lữ hành của TPHCM và quốc tế thực hiện các chương trình khảo sát để quảng bá sản phẩm du lịch, chương trình du lịch, tuyến, điểm du lịch kết nối giữa các tỉnh, thành trong liên kết.

Đồng thời, tăng cường hợp tác với các trung tâm phụ trách xúc tiến du lịch của các tỉnh, thành trong việc phối hợp với các Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp để cung cấp hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc sắc, thông tin điểm đến cho khách du lịch. Mặt khác, phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến điểm đến tới các thị trường mục tiêu đã được lựa chọn; đưa sản phẩm du lịch, chương trình, tuyến, điểm du lịch kết nối giữa các thành viên trong liên kết vào nội dung các hoạt động xúc tiến du lịch của địa phương mình; liên kết hợp tác và quảng bá tại các sự kiện trong nước và quốc tế.

Về phát triển nguồn nhân lực du lịch, hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ quản lý tại các cơ sở du lịch theo chuẩn quốc tế, phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tiễn của các địa phương trong liên kết. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp quản lý trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, công tác xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch. TPHCM hỗ trợ giới thiệu giảng viên đào tạo, tập huấn tại các địa phương.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo