Thứ Ba, ngày 25 tháng 2 năm 2020

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân:

Huy động cả hệ thống chính trị vào việc kiểm tra, giám sát

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 16/1, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên năm 2018, triển khai nhiệm vu trọng tâm năm 2019 và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

 

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phạm Đức Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP; Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.

Kiểm tra, giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đã báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng viên năm 2018; cho biết, trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy đã kiểm tra đối với 2.104 tổ chức Đảng và 2.515 đảng viên, giám sát đối với 1.819 tổ chức Đảng và 2.460 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã yêu cầu các tổ chức Đảng, đảng viên chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm như: tác phong thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt; công tác quản lý đất đai có lúc chưa chặt chẽ; công tác quản lý trật tự xây dựng còn tình trạng một số công trình vi phạm chậm được phát hiện và xử lý…

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc xử lý, sử dụng tài chính Đảng và các tài sản, tài chính, đầu tư công quan trọng khác đối với 304 tổ chức Đảng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 407 tổ chức Đảng và 681 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra 2 tổ chức Đảng và 17 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát, kết luận 1 tổ chức đảng và 17 đảng viên có vi phạm.

Về thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật 412 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 309 trường hợp, cảnh cáo 81 trường hợp, cách chức 15 trường hợp, khai trừ 7 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu không đúng quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về công tác quy hoạch, đề bạt, điều động, bố trí cán bộ; quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành…

Đã giải quyết 82,03% thông tin phản ánh

Về kết quả thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cho biết, sau 1 năm thực hiện, đến nay 100% quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Quy định số 1374.

Trong năm 2018, các cấp ủy đã giải quyết 3.074/3.747 thông tin (đạt tỷ lệ 82,03%); tổ chức 115 cuộc kiểm tra, 162 cuộc giám sát chuyên đề về thực hiện Quy định 1374. Qua chỉ đạo giải quyết thông tin phản ánh đã chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật 97 đảng viên (khiển trách 56 đảng viên, cảnh cáo 33 đảng viên, cách chức 7 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên); xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với 142 cán bộ, công chức (khiển trách 63 trường hợp, kéo dài thời gian nâng bậc lương 10 trường hợp, cảnh cáo 40 trường hợp, cách chức 7 trường hợp, giáng cấp hoặc chuyển vị trí công tác 9 trường hợp, buộc thôi việc 13 trường hợp), có trường hợp chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm về chức trách công vụ trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng; tài chính, tài sản công, đầu tư công; vi phạm pháp luật trong lĩnh vực được phân công phụ trách; vi phạm về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở; vi phạm về công tác tổ chức cán bộ;…

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đối với tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, từ phản ánh của cơ quan báo chí và đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên tại 3 đơn vị và dự kiến công khai kết quả xử lý trong quý I năm 2019.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện Quy định 1373 vẫn còn tình trạng lúng túng trong việc phân loại nguồn thông tin; việc chỉ đạo giải quyết chưa đảm bảo quy trình theo quy định. Một số đơn vị có thông tin phản ánh nhưng chưa kịp thời chỉ đạo tập thể, cá nhân có liên quan báo cáo giải trình; khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền mới tập trung chỉ đạo giải quyết…

Xây dựng chương trình giám sát và thanh tra chuyên đề hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, công tác kiểm tra Đảng có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh hơn; đồng thời làm cho chính quyền hoạt động hiệu quả cao. Để làm tốt công tác này, phải huy động cả hệ thống chính trị vào việc kiểm tra, giám sát, trong đó Ủy ban Kiểm tra có vai trò kết nối chính. Ủy ban kiểm tra nên có trao đổi chuyên đề với đơn vị liên quan trong chương trình phối hợp, phân công cụ thể, đồng bộ hóa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để công tác này đủ sức phủ diện rộng và đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, hàng quý báo cáo về kết quả công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra của chính quyền, giám sát của mặt trận để thấy được cả hệ thống chính trị tham gia công tác này. Qua đó tạo sự nghiêm túc, có tính răn đe, cảnh báo, không để những việc làm sai phạm diễn ra. Phải kiểm tra công việc của những người làm công tác kiểm tra; đồng thời xây dựng chương trình giám sát và thanh tra chuyên đề hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, năm 2019, TP thực hiện 2 khâu đột phá là cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. TP cũng sẽ thực hiện quyết liệt 9 chương trình trọng điểm; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí… Do đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải tập trung vào những nội dung này.

Riêng về công tác cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nếu không thay đổi môi trường hành chính, TP không thể tiến nhanh khi người dân, doanh nghiệp chưa hài lòng, còn khó khăn. Đồng chí yêu cầu, đến cuối năm 2019, từng quận/huyện, phường/ xã của TP phải biết được tỷ lệ người dân hài lòng về dịch vụ công, để đến năm 2020 đạt được 80% người dân hài lòng về dịch vụ công.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cần chấm dứt tình trạng vì lý do khách quan không giải quyết búc xức của người dân. Các đơn vị khi không giải quyết được yêu cầu của người cần chủ động phối hợp với cơ quan cấp trên để giải quyết. Cùng với đó, có giải pháp để khắc phục tình trạng cán bộ công chức làm việc chưa tốt nhưng đánh giá cuối năm vẫn tốt hoặc có sai phạm nhưng không bị phát hiện, xử lý.

Đề cập đến kết quả thực hiện Quyết định số 1374, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, tỷ lệ giải quyết ý kiến thông qua việc thực hiện Quy định này hơn 82% là kết quả đáng trân trọng. Tuy nhiên hiện các đơn vị tổ chức sơ kết việc thực hiện quy định này còn ít. Đồng chí yêu cầu, tất cả các đơn vị trực thuộc Thành ủy tiến hành sơ kết việc thực hiện Quy định số 1374; để từ đó có thể tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, sớm biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện Quy định này.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho các tập thể Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho các tập thể

Tại hội nghị, 11 tập thể thực hiện tốt Quy định số 1374 và 11 tập thể có nhiều thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

H. Thảo - S.Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo