Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023

Huyện Củ Chi: Tập trung xử lý triệt để có hiệu quả những thông tin phản ánh đúng, tạo lòng tin trong Nhân dân

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Củ Chi Nguyễn Chí Dũng trao giấy khen cho các cá nhân

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/10, Huyện ủy huyện Củ Chi tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Qua triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU kết quả bước đầu cho thấy tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được nâng lên; chuyển biến chủ yếu rõ nét nhất là giai đoạn năm 2020 đến nay, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ được chấn chỉnh kịp thời, cơ bản thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU được quan tâm; cơ bản giải quyết được một số yêu cầu chính đáng của Nhân dân.

Tổ công tác 1374 của Huyện ủy cơ bản thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết thông tin phản ánh theo Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Tham mưu đẩy mạnh công tác triển khai, tuyên truyền, quán triệt; kết quả tiếp nhận xử lý các nguồn thông tin; công tác kiểm tra, giám sát đặt biệt là công tác kiểm tra, giám sát các nội dung phản ánh từ 04 nguồn thông tin theo Quy định 1374-QĐ/TU. Trong 5 năm qua, toàn huyện tiếp nhận 154 thông tin, đã giải quyết 153 thông tin, còn 1 thông tin đang giải quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được qua 05 năm tổ chức thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Để tiếp tục thực hiện tốt Quy định trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền sâu, rộng nội dung Quy định trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Tập trung xử lý triệt để có hiệu quả những thông tin phản ánh đúng, tạo lòng tin trong Nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả đối với những vấn đề còn bức xúc trong Nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tập trung kiểm tra, giám sát quy trình, phương pháp tiếp nhận xử lý, giải quyết các thông tin phản ánh từ 04 nguồn thông tin, trong đó chú ý quan tâm kiểm tra, giám sát việc phát huy dân chủ trong công tác tiếp nhận, phân loại nguồn thông tin ngay từ ban đầu.

Đối với các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, giải quyết các thông tin phản ánh liên quan đến những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Đối với UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả thông tin phản ánh được tiếp nhận từ 4 nguồn, nhất là đối với những vấn đề do Hội đồng nhân dân kiến nghị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan lãnh đạo cấp trên chuyển đến.

Tại hội nghị, 2 tập thể và 3 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích tốt qua 5 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Xuân Trang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo