Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022

Huyện Nhà Bè: Quan tâm công tác tự kiểm tra, tự giám sát để tự soi rọi, tự điều chỉnh của mỗi cán bộ, đảng viên

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 6/10, Huyện ủy huyện Nhà Bè đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề cách làm, kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác giám sát của cấp ủy  theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nhà Bè chủ trì hội nghị.

Qua hơn 2 năm thực hiện Chương trình số 11-CTr/HU ngày 23/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nhà Bè về tăng cường công tác giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy giai đoạn 2020 - 2025, Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao nhận thức về công tác giám sát để phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Bên cạnh việc giám sát theo chuyên đề, Huyện ủy còn chú trọng đến giám sát thường xuyên thông qua việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo dõi phụ trách địa bàn, lĩnh vực, thường xuyên dự sinh hoạt với các Chi bộ trực thuộc để nắm tình hình. Ngoài giám sát chuyên đề, cấp ủy các cấp cũng tổ chức giám sát thường xuyên thông qua việc phân công cán bộ, đảng viên theo dõi địa bàn; thực hiện giám sát thường xuyên thông qua tham dự các hội nghị của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Thường trực cấp ủy cơ sở, qua đó tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Từ những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua, tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đề ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát trong thời gian tới như: Tăng cường công tác giám sát trực tiếp, kịp thời điều chỉnh, phân công cấp ủy viên theo dõi phụ trách địa bàn, lĩnh vực và thường xuyên dự sinh hoạt với các Chi bộ trực thuộc để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ để cấp ủy cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở thực hiện tốt công tác giám sát theo yêu cầu đề ra. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Bên cạnh đó, các ban Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy tăng cường thực hiện giám sát theo chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách, phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chuyên viên tham dự sinh hoạt theo phân công, kịp thời phản ánh với lãnh đạo Ban để tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; Đảng bộ, Chi bộ cơ sở phải bám sát và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong Chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và từng năm đề ra; Phát huy vai trò giám sát, phản ánh của nhân dân đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 23/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư... Phát huy việc giám sát thường xuyên thông qua phân công cán bộ, đảng viên theo dõi địa bàn, tham dự các hội nghị, qua sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình... để kịp thời tham mưu cấp ủy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Thảo đề nghị các cấp ủy cơ sở quan tâm nghiên cứu xây dựng Đề cương để công tác giám sát đạt hiệu quả cao; Chương trình kiểm tra giám sát ngay từ đầu năm cần rà soát lại Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa để xây dựng Chương trình thực hiện cụ thể; Quan tâm công tác tự kiểm tra, tự giám sát để tự soi rọi, tự điều chỉnh của mỗi cán bộ, đảng viên; Cấp ủy cơ sở tiếp tục triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ nhằm ngăn chặn những biểu hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần kịp thời ngăn chặn sai phạm của cán bộ, đảng viên…

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo